Så gäller avbrottsskyddet med hänsyn till Corona

Avbrottsförsäkring

Huvudregeln är att det krävs en faktisk skada på dina saker eller på din lokal för att avbrottsförsäkringen ska kunna hjälpa dig. Har du tecknat ett epidemiavbrottsförsäkringstillägg och det finns konstaterad smitta i din försäkringslokal, och myndigheterna med stöd av smittskyddslagen stängt den, kan du inkomma med skadeanmälan för bedömning om ersättning kan utgå från försäkringen.

Vanliga frågor och svar

Villkoren kan se annorlunda ut för vissa av våra stora företagskunder. Läs mer här (In English)

 1. Det har kommit nya direktiv för restaurangmiljöer som innebär att vi bl a inte får servera buffémat och vi får inte ta emot lika många matgäster för att undvika trängsel. Jag kommer förlora mycket pengar på detta. Kan försäkringen betala ersättning?

  Försäkring för Verksamhetsavbrott – Nej, eftersom försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår p.g.a. en faktisk skada på dina saker/din lokal. Att du inte får servera mat till dina kunder i samma utsträckning som tidigare räknas inte som en sådan skada.

  Försäkring för Epidemiavbrott – Nej, även om det är ett beslut enligt smittskyddsförordningen så finns ingen konstaterad smitta i din lokal vilket måste vara fallet för att försäkringen ska hjälpa dig.

 2. Kan mitt företag få ersättning om personalen sätts i karantän och måste arbeta hemma?

  Försäkring för Verksamhetsavbrott– Allmänt uttryckt ersätter försäkringen den förlust av täckningsbidrag som uppstår p.g.a. en faktisk skada på dina saker/din lokal. Att din personal måste jobba hemma eller sätts i karantän räknas inte som en sådan skada och försäkringen kan därför inte hjälpa dig.

 3. Smittskyddsläkare har konstaterat smitta på mitt kontor och spärrat av lokalerna. Kan försäkringen betala ersättning?

  Försäkring för Verksamhetsavbrott
  – Nej, eftersom försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår p.g.a. en faktisk skada på dina saker/din lokal. Att lokalen är avspärrad är inte detsamma som att den är skadad.
  Men jag ser att det i försäkringen ingår skydd om min lokal spärrats av?
   Ja det stämmer, men endast om det är Räddningstjänsten eller Polismyndigheten som spärrat av den. När det gäller Corona så är det inte dessa myndigheter som spärrar av din lokal.

  Försäkring för Epidemiavbrott  – Om myndighet beslutar att med stöd av Smittskyddslagen stänga ner din verksamhet i den lokal du försäkrat p.g.a. en konstaterad smitta där så kan viss ersättning utgå från försäkringen. Vänligen inkom med skadeanmälan om denna situation uppstår.

 4. Jag väntar på råvaror men leveransen uteblir p.g.a. att fabriken inte håller öppet. Min produktion står därför still. Kan mitt företag få ersättning?

  Försäkring för Verksamhetsavbrott – 
  Nej, eftersom försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår p.g.a. en faktisk skada på dina saker/din lokal. Att du inte får in råvaror utgör ingen sådan skada.

  Försäkring för Epidemiavbrott – Nej, som huvudregel gäller att då din leverans inte uteblivit p.g.a. ett myndighetsbeslut riktat mot din lokal så kan försäkringen inte hjälpa dig.

  Om din försäkring omfattar varor förvarade hos din leverantör, i Sverige, så kan försäkringen lämna viss ersättning. Om din leverantör befinner sig utomlands kan försäkringen inte hjälpa dig.
  Kund och leverantörsavbrott – Denna försäkring kräver att det finns en faktisk skada på din kund/leverantörs egendom för att den ska kunna ersätta något. Skada orsakad av virus omfattas inte av försäkringen och räknas därför inte som en faktisk skada.

 5. Trots att mitt företag har öppet så får vi en minskad försäljning p.g.a. uteblivna kunder, kan jag få ersättning för detta på någon försäkring?

  Försäkring för Verksamhetsavbrott – 
  Nej, eftersom försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår p.g.a. en faktisk skada på dina saker/din lokal. Att du inte får in kunder i samma utsträckning som tidigare räknas inte som en sådan skada.

  Försäkring för Epidemiavbrott – Nej, som huvudregel gäller att då dina kunder inte uteblivit p.g.a. ett myndighetsbeslut riktat mot din lokal så kan försäkringen inte hjälpa dig.

 6. Jag arrangerar musik- eller idrottsevenemang och måste genomföra mitt evenemang utan publik alternativt ställa in, kan jag få någon ersättning för uteblivna biljettintäkter eller merkostnader för inställt evenemang eller utrustning som jag redan hyrt? Regeringen har ju beslutat att allmänna sammankomster på fler än 500 personer inte får förekomma.

  Försäkring för Verksamhetsavbrott – Nej, eftersom försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår p.g.a. en faktisk skada på dina saker/din lokal. Att du inte kan genomföra evenemanget eller måste göra det utan publik utgör ingen sådan skada.

  Men jag ser att det i försäkringen ingår skydd om min lokal spärrats av? Ja det stämmer, men endast om det är Räddningstjänsten eller Polismyndigheten som spärrat av den. När det gäller Corona så är det inte dessa myndigheter som spärrar av din lokal. Regeringens generella beslut om att begränsa allmänna sammankomster är alltså i sig inte tillräckligt för att ge ersättning.

  Försäkring för Epidemiavbrott – Om myndighet beslutar att med stöd av Smittskyddslagen stänga din arena/scen, som du har försäkrad p.g.a. en konstaterad smitta där så kan försäkringen hjälpa dig med viss ersättning. Vänligen inkom med skadeanmälan om denna situation uppstår. Regeringens generella beslut om att begränsa allmänna sammankomster är alltså i sig inte tillräckligt för att ge ersättning.

  Filmproduktionsförsäkring – Nej försäkringen kan inte hjälpa dig då det krävs en faktisk skada på din försäkrade utrustning.

  Merkostnad vid arbetsoförmåga – om den bokade artisten är försäkrad och inte kan arbeta p.g.a. sjukdom kan merkostnaderna ersättas. Arbetsoförmågan ska styrkas med ett läkarintyg.
  För idrottsevenemang finns inget motsvarande skydd.


 7. Jag arrangerar en teaterföreställning som ställs in p.g.a. oro för smitta. Kan försäkringen betala mina de merkostnader som uppstår för återbetalning av biljetter, hyra av ljud och ljus, lokal osv?

  Försäkring för Verksamhetsavbrott – 
  Nej, eftersom försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår p.g.a. en faktisk skada på dina saker/din lokal. Att du inte kan genomföra föreställningen utgör ingen sådan skada.

  Försäkring för Epidemiavbrott –Om myndighet beslutar att med stöd av Smittskyddslagen stänga din scen, som du har försäkrad p,g.a. en konstaterad smitta där så kan försäkringen hjälpa dig med viss ersättning. Vänligen inkom med skadeanmälan om denna situation uppstår. Regeringens generella beslut om att begränsa allmänna sammankomster är alltså i sig inte tillräckligt för att ge ersättning.

  Filmproduktionsförsäkring – Nej försäkringen kan inte hjälpa dig då det krävs en faktisk skada på din försäkrade utrustning.

 8. Jag arrangerar en filminspelning som måste ställas in p.g.a. att huvudrollsinnehavaren är smittad med Coronavirus. Kan försäkring betala mina merkostnader som uppstår p.g.a. hyra av ljud- och ljusutrustning, lokal m.m.?

  Försäkring för Verksamhetsavbrott – 
  Nej, eftersom försäkringen ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår p.g.a. en faktisk skada på dina saker/din lokal. Att du inte kan genomföra filminspelningen utgör ingen sådan skada.

  Försäkring för Epidemiavbrott – Om myndighet beslutar att med stöd av Smittskyddslagen stänga din inspelningsplats, som du har försäkrad, p.g.a. en konstaterad smitta där så kan försäkringen hjälpa dig med viss ersättning. Vänligen inkom med skadeanmälan om denna situation uppstår. Regeringens generella beslut om att begränsa allmänna sammankomster är alltså i sig inte tillräckligt för att ge ersättning.

  Filmproduktionsförsäkring – Nej försäkringen kan inte hjälpa dig då det krävs en faktisk skada på din försäkrade utrustning.

  Merkostnad vid arbetsoförmåga – om huvudrollsinnehavaren är försäkrad och inte kan arbeta p.g.a. sjukdom kan merkostnaderna betalas. Arbetsoförmågan ska styrkas med läkarintyg.

Vill du prata med oss?

Kontakta oss på +46 771-56 00 00