Vardagspusslet – det svåraste av alla pussel

Som småföretagare stämplar du sällan in klockan nio och ut åtta timmar senare. Verkligheten ser annorlunda ut. Att hinna med allt arbete under dygnets 24 timmar är en konst i sig. Om du dessutom ska få tid över för familj, vänner och fritidsaktiviteter är ekvationen näst intill omöjlig att få ihop.

I Ifs småföretagarundersökning blir det tydligt att tiden är en ständig utmaning för Sveriges småföretagare. Eller rättare sagt bristen på tid. I en liten organisation är pusslet mycket svårare att lägga vid sjukskrivningar eller om någon måste vara hemma för att vårda ett sjukt barn. Och i semestertider blir det ännu mer komplicerat.

– Som småföretagare är man mer sårbar än i en större organisation. Alla arbetstimmar och alla medarbetare blir så att säga mer dyrbara, säger Samuel Hedin, ansvarig för småföretagskunder på If.

Ett tydligt tecken på detta är antalet semesterdagar en småföretagare tar ut. Fem veckors semester är långt ifrån en självklarhet. Tre av tio småföretagare tog ut högst 10 dagars semester förra året. Svårigheten att ta helt ledigt visar sig också när det kommer till vård av sjukt barn (VAB). Endast två procent svarar i undersökningen att de helt kan släppa jobbet när de ”vabbar”.

– Lösningen blir ofta att man ”vobbar”, det vill säga både jobbar och tar hand om sitt sjuka barn. Något som vi vet är en källa till dåligt samvete och stress, säger Samuel Hedin.

Det är inte bara i samband med ”vobb” som gränsen mellan jobb och fritid blir flytande för den med egen firma. Hälften av småföretagarna i undersökningen har kontoret hemma. En smidig lösning såklart, men också en utmaning.

– När kontoret alltid är inom räckhåll blir det svårt för många att slappna av. Att verkligen kunna känna sig helt ledig, säger Samuel Hedin.

Med hjälp av kunskap, planering och ett effektivt skyddsnät för nystartade företag och småföretagare kan många fällor undvikas och vardagspusslet bli enklare att lägga.

– Den frihet och flexibilitet som livet som småföretagare erbjuder kan faktiskt bli ännu mer påtaglig med rätt verktyg och rätt planering. Och vi på If vill gärna hjälpa till med just detta, säger Samuel Hedin.

4 tips för att få tiden att räcka till...

  1. Prioritera det som är viktigast i ditt liv - privat och jobb. Planera in tid för det i kalendern. Se också till att det finns utrymme för fri tid, marginaler och återhämtning.
  2. Lär dig att säga nej.
  3. Börja dagen med det viktigaste.
  4. Reflektera och stäm av varje vecka. Har det du gjort tagit dig närmre dina mål eller längre ifrån? Vad kan du göra bättre till nästa vecka? Hur ser dina närmaste tre veckor ut, har du satt av tid för det som är viktigt? Boka in något som ger dig en energikick, en egen utvecklingspunkt.