Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Få offert på avbrottsförsäkring för nyckelpersoner på företaget.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...
 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Personförsäkring
 4. Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Avbrottsförsäkringen ersätter fasta kostnader och merkostnad för ersättare när du eller nyckelperson på företaget blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga är en försäkring som träder in när du eller en anställd nyckelperson blir sjuk och inte kan arbeta. Många företag och organisationer är beroende av enstaka anställda – nyckelpersoner med en unik kompetens som är viktig för företagets dagliga verksamhet. Om den personen blir allvarligt sjuk, råkar ut för en olycka eller avlider, kan företaget snabbt få problem med sjunkande intäkter och försämrad lönsamhet. Risken för att nyckelpersonens frånvaro ska leda till en krisartad situation är stor.


 • Ekonomisk trygghet

  Ger företag en ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga. Försäkringen betalar merkostnader för ersättare.

 • Ersätter fasta kostnader

  ​Ersätter företagets fasta kostnader - såsom löner, el, hyra, abonnemang m.m.

 • Flexibel

  Välj karenstid, ersättningstid och försäkringsbelopp. Försäkringen är fullt avdragsgill.

Avbrottsförsäkring om nyckelperson inte kan arbeta

Många företag och organisationer är beroende av en eller ett par nyckelpersoner. Om en nyckelperson blir sjuk eller avlider sjunker intäkterna medan de fasta kostnaderna såsom lön, el, hyror m.m. måste betalas ändå. Om det värsta händer är det tryggt med en avbrottsförsäkring som träder i kraft just när en nyckelperson inte kan arbeta.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga är en tilläggsförsäkring som inte brukar ingå i företagsförsäkringens grundskydd. Försäkringen rekommenderas främst för mindre företag där en stor del av företagets intäkter beror på en eller ett par personers specialistkompetens.

Försäkringens omfattning

Avbrottsförsäkringen täcker fasta kostnader som t.ex. löner, sociala avgifter, lokalhyror, kostnader för el och tele m.m. Dessutom ersätts eventuella merkostnader om du i samråd med oss anlitar ersättare.

En förutsättning för att få ersättning från försäkringen är att företagets omsättning minskar pga. den försäkrades arbetsoförmåga eller dödsfall.

Ersättning upphör då den försäkrade börjar arbeta, slutar sin anställning eller om företaget säljs eller avvecklas. Samma sak gäller om ersättares insats motsvarar den försäkrades och företagets omsättning återgår till det normala.

Försäkringskostnaden är fullt avdragsgill.


Pris på försäkring

Fyll i en offertförfrågan så återkommer vi med prisförslag för ditt företag senast nästkommande vardag.

Be om offert för ditt företag

Läs mer om avbrottsförsäkring

Ersättningstid och karenstid

Du kan välja ersättning under 6, 12 eller 24 månader. Även karenstiden är valbar – 15, 30, 60, 90 eller 180 dagar. Ju längre karens, desto lägre pris på försäkringen.

Undantag

Avbrott som beror på graviditet, utbrändhet, stress eller drogmissbruk omfattas inte. Inte heller om den försäkrade blir arbetsoförmögen genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Samma begränsning gäller vissa farliga aktiviteter och elitidrotter.

Hälsoförklaring

Den som ska försäkras genom avbrottsförsäkringen måste redogöra för sitt hälsotillstånd genom att fylla i en hälsoförklaring. Av naturliga skäl kan vi inte försäkra pågående sjukdomar eller hälsotillstånd.

Hälsodeklaration för ansökan om avbrottsförsäkring (pdf)

Avbrott vid egendomsskada

Behöver du en försäkring för avbrott som gäller vid skada på företagets egendom?

Läs mer om avbrottsförsäkring vid egendomsskada

Andra aktuella försäkringar

För dig och din personal
 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Personförsäkring
 4. Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga