Bristande isolering i lokalens genomföringar

Har du hål i väggen? Är alla genomföringar i dina lokaler tätade så att de motsvarar väggens brandmotståndsklass? Läs om vikten av bra isolering.

Dålig isolering gör att branden sprider sig

Många storbränder är en följd av dålig brandisolering i väggenomföringar. Genom helt otätade eller bristfälligt tätade genomföringar i en vägg kan en brand sprida sig från en del av byggnaden till en annan.

För att förhindra att en brand sprider sig till hela byggnaden kan denna delas in i olika sektioner. Genomföringar av till exempel kablar, rör och transportband mellan de olika delarna ska vara tätade med typgodkända brandtätningsmetoder så att de motsvarar väggens brandmotståndsklass. Om säkerhetsföreskriften inte följts görs normalt ett avdrag från skadeersättningen.

Kravet gäller även för dig som hyr din lokal. När du beställer el- och rörarbeten är det viktigt att tätning av genomföringar ingår i arbetet.

Typgodkända brandtätningsmetoder

I Sverige finns ett system med godkännande av material som ska användas i byggnadsverk. En godkänd produkt uppfyller de krav som anges i lagar och föreskrifter. Förteckning över godkända brandtätningsmetoder hittar du hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Skadeexempel

Vid ett företag genomfördes ändringar av produktionslinjen som medförde att lokalerna fick byggas om. I de nyuppförda väggarna, som brandtekniskt skulle dela lokalen i olika sektioner, blev inte väggenomföringarna tätade så att de motsvarade väggarnas brandmotståndsklass. Natten efter provdriften uppstod en brand i den nya linjen. Branden spred sig via de otätade väggenomföringarna och förstörde hela fabriken.

Eftersom säkerhetsföreskriften inte följts gjordes ett avdrag från skadeersättningen med 30 procent.