Minska risken för anlagd brand

Varje dag anläggs ett trettiotal bränder i Sverige. Förvarar du brännbart material utomhus minst sex meter från byggnaden? Om inte, bör du läsa vidare.

Var tredje brand är anlagd

Var tredje brand är anlagd och 60 procent av dessa anläggs av barn och ungdomar. Städa och flytta genast undan allt brännbart material som finns i närheten av byggnaden.

De flesta anlagda bränder uppstår genom att brännbart material, som finns utomhus i närheten av en byggnad, antänds. Oftast anläggs bränderna under icke arbetstid. Det är alltför vanligt att lastkajer används som samlingsplats för obehöriga. Många bränder har inträffat på lastkajer eller under skärmtak varifrån elden snabbt har spridit sig till byggnaden.

Risken för att anlagda bränder sprider sig till byggnaden minskar om emballage, avfall eller annat brännbart material förvaras minst sex meter från byggnaden, gärna i en låsbar container. En inhägnad och väl upplyst anläggning eller lastkaj minskar också risken för anlagda bränder, inbrott eller annan skadegörelse. Om säkerhetsföreskriften inte följts görs normalt ett avdrag från skadeersättningen. 

Rökning på olämpliga platser

En kort rökpaus kan leda till ett långt avbrott i verksamheten. Har ditt företag rutiner som säkerställer att rökning endast förekommer på lämpliga platser. Rökning på olämpliga platser och slarv med tändstickor och fimpar är fortfarande en vanlig brandorsak. Det är den i särklass vanligaste orsaken till bränder där människor omkommer.

Alltid en anvisad plats för rökning

Tobaksrökning får därför endast ske på särskilt anvisad plats. Skräp eller annat brandfarligt material får inte finnas där. Fimpar och tändstickor ska kastas i obrännbart kärl. Även om arbetsplatsen finns i bostaden ska rökning ske på lämplig plats. Vid slarv med fimpar och tändstickor riskerar du att företaget drabbas av en brand som kan medföra ett långt driftsavbrott i din verksamhet. Om säkerhetsföreskriften inte följts görs normalt ett avdrag från skadeersättningen. 

Kastad fimp på lastkaj, övertände livsmedelsbutik

En natt bröt en eldsvåda ut i en livsmedelsbutik. Ungdomar som höll till på lastkajen hade slängt en fimp bland en mängd emballage som låg på en lastpall på kajen. Efter en stund fattade pappershögen eld. Ingen av ungdomarna försökte flytta bort lastpallen eller larma brandkåren. En förbipasserande ringde brandkåren men elden hade redan spridit sig till takkonstruktionen över lastkajen. När brandkåren kom till platsen fanns inte längre någon möjlighet att rädda byggnaden eller innehållet.

Enligt de säkerhetsföreskrifter som gäller får brännbart material inte förvaras närmare än 6 meter från byggnaden. Skadekostnaden uppgick till 5 miljoner kr. Eftersom säkerhetsföreskriften inte följts gjordes ett avdrag från skadeersättningen med 400.000 kr.