Risky Business

En småföretagares verklighet

I Sverige finns just nu 1 037 421 småföretag. Företag som har en helt avgörande betydelse för vår gemensamma tillväxt och välfärd. Varje år skapar de 30 000 nya arbetstillfällen. Det är ambition och vilja hos småföretagen som möjliggör framtidens storföretag och nästa stora exportsuccé.

Livet som småföretagare är många gånger ganska tufft och en stressig vardag kan innehålla flera fallgropar. Vi på If arbetar dagligen med en mängd småföretagare och vi vill dela med oss av våra erfarenheter.