Försäkringsbolag i samhället

ger företag tryggheten som bidrar till tillväxt

Bakom varje framgångsrikt företag står ett bra försäkringsbolag. Så kanske inte alla tänker, förrän den dagen det inträffar en skada som äventyrar företagets lönsamhet och personal. Som en del i ett långsiktigt tänk gällande god företagskultur och entreprenörskap är försäkringsbolagens roll viktig för svenska företags tillväxt.

​Försäkringsbolagens roll i samhället

Alla företag är utsatta för risker som berör verksamheten, de anställda och företagets egendomar. Det kan handla om en arbetsolycka, brand i en lokal eller ansvarsskada. Om företaget saknar försäkring och något allvarligt skulle hända kan det bli ekonomiska följder som företaget får svårt att hantera. Företagsförsäkringar skyddar inte bara verksamhetens ekonomiska intressen, utan skapar även en trygghet för både företagets anställda och kunder.

Även om det ibland kan kännas svårt att förstå sig på hur försäkringar fungerar, så är idén om försäkringar enkel – det handlar om att flera personer delar på riskerna. Företagen betalar försäkringsbolaget, förhållandevis låga kostnader, för att får den hjälp de behöver om det inträffar något oväntat. Framför allt handlar det om att få ekonomisk ersättning för en skada. Företagsförsäkring ger företag möjligheten bedriva sin verksamhet under ekonomiskt stabila förhållanden, vilket i sin tur har betydelse för samhällsekonomin.

Det är alltid bra att jämföra företagsförsäkring och vad de olika försäkringsbolagen erbjuder. Här ger vi tips på vad du ska tänka på när du jämför företagsförsäkring.

Vanliga skador inom företagsförsäkring

Om man tittar på hur mycket vi betalar för försäkring i Sverige är motorförsäkring den vanligaste skadeförsäkringen, följt av företags- och fastighetsförsäkring. Inom företagsförsäkring finns flera olika typer av skadeförsäkring som ger skydd mot olika risker, bland annat egendomsförsäkring, ansvarsskydd, rättsskyddsförsäkring och försäkring för resor i tjänsten

Under 2014 anmäldes drygt 100 000 skador relaterade till företags- och fastighetsförsäkring, varav några av de vanligaste skadorna var vattenskada (19 431 st), inbrott (9 958 st), brand (9 694 st) och rättsskydd (6 537 st). Vi kan även se att efterfrågan på sjukvårdsförsäkring har ökat. Cirka 622 000 personer hade en privat sjukvårdsförsäkring under 2014, de flesta av dessa får sin försäkring betald via arbetsgivaren.

Lagar som rör försäkringsbolag och arbetsgivare

Det finns lagar som reglerar både försäkringsbolagens metod för att bedriva verksamhet och krav på arbetsgivaren att teckna försäkring för anställda. Försäkringsrörelselagen innehåller bland annat krav på att försäkringsbolagen ska tillhandahålla information om villkor på ett tydligt och korrekt sätt, samt att bolaget följer god försäkringsstandard. Vidare reglerar försäkringsavtalslagen avtal som berör försäkringstagarens betalning och rätt till uppsägning.

Vilken skyldighet arbetsgivaren har att teckna försäkringar för sina anställda beror på om företaget är bundet till ett kollektivavtal. Företaget kan antingen ha slutit kollektivavtal med ett fackförbund, eller vara bunden till kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv. I båda fallen har du som regel skyldighet att teckna försäkringar för dina anställda. Vilka försäkringar det är beror i sin tur på om det gäller arbetare eller tjänsteman. Generellt sett handlar det om försäkringar som gäller vid arbetsskada, sjukdom, arbetsbrist, föräldrapenning och pension.