Bra att veta

Innan du tackar ja till styrelseansvar

Som styrelsemedlem är du personligt ansvarig

Oavsett om det gäller en bostadsrättsförening, ett litet företag eller en idrottsförening är det viktigt att veta vilket ansvar du faktiskt tar på dig som styrelsemedlem. 

Många vet inte tillräckligt om det ansvar man faktiskt tar på sig som styrelsemedlem då det innebär ett personligt ansvar om något går fel. Du kan t.ex. personligen råka illa ut ekonomiskt om någon annan i styrelsen tar ett beslut som du aldrig motsatt dig vilket kan leda till ett ekonomiskt tapp eller ett skadestånd.

Många väljer in familjemedlemmar och vänner i sitt nystartade företag och det är därför viktigt att du som tackar ja till detta vet vad det innebär. Se alltid till att det finns en styrelseansvarsförsäkring innan du tackar ja.

Även i en bostadsrättsförening sitter du som personligt ansvarig.

Vad kan gå snett?

  • Någon agerar vårdslöst eller gör ett misstag som bidrar till en ekonomisk förlust.

  • Ett felbeslut som leder till skadeståndskrav.

  • Konflikter skapas för det inte förts tydlig dokumentation av vad som bestämts.

  • Ekonomiska snedsteg i bokföringen.

Vad händer om företaget går i konkurs?

Sitter du i styrelsen för ett företag som går i konkurs kan du hållas personligen ansvarig om någon anser att de har lidit en förlust till följd av styrelsens agerande. Den vanligaste orsaken till tvister är att styrelsen borde ha upptäckt att det inte längre fanns skäl att fortsätta bedriva verksamheten, men har ändå fortsatt att skuldsätta företaget.

Även om du hävdar att du har "handlat i god tro" eller att du inte varit delaktig i besluten, så är det svårt att frånskriva sig ansvaret. Med styrelseansvarsförsäkring får du juridisk hjälp och vi för din talan i eventuell rättegång.

Styrelseansvarsförsäkring

Få juridisk hjälp och ersättning för kostnader och skadestånd