9 saker att tänka på innan du går med i styrelsen

1. Har du den tid och motivation som krävs?

Varför blev du tillfrågad? Det är viktigt att veta vilken roll du kommer att ha i styrelsen och vad som förväntas av dig. Du kommer behöva sätta dig in i komplicerade saker som kräver mycket tid för att förstå.

2. Har du rätt kompetens?

Det är mycket du behöver förhålla dig till i en styrelse. Det kan vara allt från hur bolagets finansiella ställning bedrivs och på vilket sätt man hanterar känsliga uppgifter och tillgångar som finns. IT-säkerhet, personalfrågor samt vissa lagar och förordningar är också saker du behöver sätta dig in i och förstå. 

Tydlig dokumentation på allt dom diskuteras och bestäms är en viktigt del i ett styrelsearbete.

3. Får du ersättning i förhållande till din insats?

Styrelseansvar är det yttersta ansvaret man har på ett företag och givetvis bör du förhandla till dig rätt ersättning i förhållande till det ansvar som du faktiskt tar. Titta på statistik och förhandla till dig en ersättning som motivierar dig.

4. Vilka intressekonflikter kan du hamna i?

Finns det risk för att du skulle kunna hamna i intressekonflikter bör du noga tänka över ditt beslut om styrelseansvar innan du tackar ja. Som styrelseledamot bör du alltid prioritera företagets intresse, identifiera dig med bolaget och göra avvägning utifrån den utgångspunkten. 

5. Verkar ledningen och styrelsen bra?

Är ansvarsområden, förväntningar och strategi klart? Finns det ömsesidigt förtroende och full insyn? Strävar alla i ledningen efter samma mål? Det är viktigt med bra kemi mellan styrelsemedlemarna för ett lyckat samarbete.

6. Vad får du prata om och inte?

I en styrelse får du ta del av information som är sekretessbelagd och det är viktigt att du är försiktig med hur du hanterar det. Det kan få stora konsekvenser om viss information skulle läcka ut.

7. Hur hanterar du svåra beslut?

Du kan hamna i situationer då du kommer behöva ta tuffa beslut som exempelvis omorganisation eller att någons anställning behöver avslutas. Var därför beredd på att ta tuffa beslut.

8. Finns tydlig dokumentation?

Finns rapporter med tydlig dokumentation om vad som diskuteras och bestäms? Det är särskilt viktigt att dokumentera om det finns meningsskiljaktigheter. Finns ett bra eget kapital och god likviditet? Är räkenskaperna godkända? Har revisor några kommentarer? Vem äger företaget?

9. Finns en styrelseansvarsförsäkring?

Eftersom du sitter som personligt ansvarig i en styrelse bör alla medlemmar omfattas av en styrelseansvarsförsäkring. Skulle något hända så företräder vi dig i rätten samt ersätter kostnader och skadestånd. Finns ingen försäkring i bolaget bör du se till att teckna en egen för att undvika att din privata ekonomi påverkas.

Ditt ansvar som styrelsemedlem

• Du kan hållas personligen ekonomiskt ansvarig för styrelsens beslut.

• Du kan dömas för fel eller försummelser som leder till ekonomisk förlust

• Du ansvarar själv för att du har juridiskt stöd i en eventuell rättstvist

Läs mer om ditt ansvar i styrelsen