Det mörka nätet

Knark. Vapen. Och uppdrag till hackers. Allt som inte tål dagens ljus blomstrar på det mörka nätet, under ytan på det internet du besöker varje dag.

Det mörka nätet – snabbversionen

Det internet vi känner till kan delas upp i tre lager.

Den mest kända är ytan. Här finns alla vanliga sidor som vi besöker; nättidningar, vanliga webbsidor och sociala medier.

Under ytan finns den djupa webben. Den är inte indexerad och kan därför inte nås genom användning av vanliga sökmotorer.

Ännu djupare ligger det mörka nätet.

– Det mörka nätet kan endast nås med hjälp av särskilda nätverk, förklarar Tommy Bårdevik, säkerhetsexpert på IBM. Det mest omtalade är "The Onion Router", mer känt som TOR.

Programvaran för TOR utvecklades av den amerikanska militären och är inte olaglig i sig. Den dirigerar trafiken på internet genom ett världsomspännande nätverk, med syftet att kryptera information.

– Användare kan kommunicera med varandra utan att deras identiteter avslöjas, fortsätter Tommy Bårdevik. De förblir okända och en övervakning blir nästan omöjlig.

Syftet må vara gott. I en totalitär regim kan medlemmar av en opposition kommunicera med varandra mer säkert. Men det kan också terrorgrupper.

Vem som helst kan köpa vad som helst

If har sedan länge följt utvecklingen av databrott, och det är inga muntra siffror.

– Vi har inga konkreta data som bekräftar det, men vi vet att hackertjänster och känslig företagsinformation är en miljardindustri på det mörka nätet, säger Kjell Rune Tveita, IT-direktör på If.

Tommy Bårdevik på IBM bekräftar detta.

– Marknaden för hackertjänster och stulen information är väletablerad, säger han. Vem som helst kan beställa nästan vilken tjänst som helst.

Men om en tjänst inte utförs till belåtenhet, vad händer då?

– Faktum är att marknaden på det mörka nätet är så pass väl utvecklad att den har egna serviceavtal, förklarar Tommy Bårdevik. Har en vara eller tjänst inte levererats är det inte ovanligt att du får hjälp att lösa problemet. Fungerar det inte kan du helt enkelt ringa "helpdesk".

Små och medelstora företag är särskilt utsatta

Det är svårt att skydda sig från att utsättas för hackertjänster som handlas på det mörka nätet.

– Hackare är idag mer kunniga och välorganiserade än någonsin, säger Bårdevik. Avancerade hot kräver avancerade metoder för att kunna avslöja vad som är på väg att ske.

Det mest attraktiva målet behöver inte nödvändigtvis vara ett storföretag. Både Kjell Rune Tveita och Tommy Bårdevik påpekar att det snarare är små till medelstora företag som är i riskzonen att bli utsatta för hackertjänster.

Kjell Rune Tveita, IT-direktör på If.

Många tänker att ”det händer inte mig”. Det är i bästa fall naivt.

Kjell Rune Tveita

– Stora företag har oftast bra säkerhetssystem på plats, fyller Bårdevik i. Mindre företag har sällan lika stor medvetenhet om datasäkerhet, vilket gör dem till enklare mål.

Viktigt att skydda sig

Det kan fort bli dyrt att inte ha ett fungerande säkerhetssystem på plats. Det kan Ifs IT-direktör intyga.

– Om ditt företag hackas kan verksamheten stå stilla i flera dagar, menar Kjell Rune Tveita. Förutom att omsättningen sjunker kan det kosta stora pengar att återställa system och återskapa den data som gått förlorad.

Databrottsförsäkring för ditt företag

Experthjälp dygnet runt
Professionella dataexperter från IBM finns till hands dygnet runt.

Ersättning vid avbrott
Ersättning upp till 120 dagar vid avbrott i verksamheten pga. dataintrång.

Ersätter utredning & återställning
Vi ersätter kostnaden för utredning och återställning av IT-system.

Se pris och köp databrottsförsäkring

Öka din kunskap om IT-säkerhet