Publikationer

Magasinet Risk Consulting

Att förebygga skador är viktigt, både för försäkringsbolag och för kunder. I Risk Consulting Magazin finns artiklar om skadeförebyggande arbete och riskhantering hos större företag och industrier.

Ifs årsskrift

Tidigare gav vi ut egna årsskrifter med relevanta teman inom försäkring. Årsskrifterna innehöll siffror och resultat från året som gått, men också intressanta artiklar om viktiga ämnen som berör oss - och förhoppningsvis även dig.

Ladda ner Ifs årsskrifter här

Årsskriften innehåller Ifs resultat från året som gått men också artiklar om ämnen som är viktiga för oss.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på klimat, leverantörskedjor och material, mångfald och jämställdhet samt ansvarsfulla affärsmetoder