Publikationer

Vi på If ger regelbundet ut publikationer som du kan ladda ner dem.

Ifs årsskrift

Årsskriften innehåller Ifs resultat från året som gått men också artiklar om ämnen som är viktiga för oss – och förhoppningsvis också för dig.

Magasinet Risk Consulting

Att förebygga skador är viktigt, både för försäkringsbolag och för kunder. I magasinet Risk Consulting finns artiklar om skadeförebyggande arbete och riskhantering hos större företag och industrier.

Ifs miljörapport

I vår årliga miljörapport blir du uppdaterad på vad vi gör inom vårt miljöarbete. 

Småföretagande – en Risky Business

Livet som småföretagare är många gånger ganska tufft och en stressig vardag kan innehålla flera fallgropar. Den här rapporten heter Risky Business och är en del i vårt arbete att inspirera och minimera fallgroparna så att Sveriges alla småföretagare får ännu fler glädjeämnen i vardagen.

Ladda ner Ifs årsskrifter här

Årsskriften innehåller Ifs resultat från året som gått men också artiklar om ämnen som är viktiga för oss.

Risky Business

​Vi på If har daglig kontakt med småföretagare och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Vi har tagit fram rapporten Risky Business som en del i arbetet att inspirera och minimera fallgroparna för Sveriges småföretagare.