Ifs

Publikationer

Vi på If ger regelbundet ut några publikationer, du kan ladda ner dem i Pdf-format här.

Ifs årsskrift

Årsskriften innehåller Ifs resultat från året som gått men också artiklar om ämnen som är viktiga för oss – och förhoppningsvis också för dig.

Magasinet Risk Consulting

Att förebygga skador är viktigt, både för försäkringsbolag och för kunder. I magasinet Risk Consulting finns artiklar om skadeförebyggande arbete och riskhantering hos större företag och industrier.

Ifs miljörapport

I vår årliga miljörapport blir du uppdaterad på vad vi gör inom vårt miljöarbete. 

Småföretagande – en Risky Business

Livet som småföretagare är många gånger ganska tufft och en stressig vardag kan innehålla flera fallgropar. Den här rapporten heter Risky Business och är en del i vårt arbete att inspirera och minimera fallgroparna så att Sveriges alla småföretagare får ännu fler glädjeämnen i vardagen.

Ladda ner Ifs årsskrifter här

Årsskriften innehåller Ifs resultat från året som gått men också artiklar om ämnen som är viktiga för oss.

Risky Business

​Vi på If har daglig kontakt med småföretagare och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Vi har tagit fram rapporten Risky Business som en del i arbetet att inspirera och minimera fallgroparna för Sveriges småföretagare.