if travel

För dig som har tjänstereseförsäkring eller utlandsplaceringförsäkring. Här hittar du information om hur du använder din försäkring.

Hjälp vid skada

Anmäl skada via våra digitala formulär eller ring oss direkt för hjälp.

Anmäl skada för tjänsteresa

Anmäl skada för utlandsplacering

Telefon: +46 771-815 818

Akut hjälp

Om du behöver hjälp med att hitta vård eller tillgång till kristerapi. SOS International har öppet dygnet runt för att hjälpa dig.

Telefon: +46 8 792 71 31
Mejl: ifteam@sos.eu​

Kundservice

För rådgivning och hjälp med övriga försäkringsfrågor.

Telefon: +46 771-56 00 00
Öppetider: 7.30-19.00

Mejla oss
Logga in på Mina sidor

Tjänstereseförsäkring

NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller vid tjänsteresa. Tjänsteresa är en resa/uppdrag som utförs på uppdrag av arbetsgivaren, i syfte att utföra uppgifter i relation till anställningen/uppdraget.

Tjänsteresan kan påbörjas antingen från bostaden, eller arbetsplatsen. Den upphör i och med att du återkommer till någon av dessa platser. Endast resor i direkt förbindelse till/från dessa platser omfattas av försäkringen. Resa mellan arbetet och hemmet är inte tjänsteresa.

  • Gäller även vid korttidsförrättningar inom verksamhetsorten.
  • Den gäller för resa som varar i maximalt ett år.
  • Gäller även för 14 dagars semester i samband med tjänsteresa utomlands.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder eller områden som UD avråder från att resa till.

Läs UD’s reserekommendationer

Utlandsplaceringsförsäkring

VEM OMFATTAS AV UTLANDSPLACERINGSFÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller för de utlandsplacerade anställda, samt deras medföljande familjemedlemmar, som anslutits till försäkringen.

NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller dygnet runt under tiden personen är ansluten till försäkringen.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller i stationeringslandet. Vid ändring av stationeringsland måste du informera oss. Försäkringen gäller även vid resa utanför stationeringslandet i hela världen, med undantag för de länder eller områden som UD avråder från att resa till.

Läs UD’s reserekommendationer

Försäkringsintyg för visum

Ladda ner ditt försäkringskort

Ditt försäkringsbevis vid sjukdom eller skadehändelse

Nu kan du och dina anställda ladda ner försäkringskort till mobilen. På försäkringskortet finns försäkrings- och kontaktinformation som hjälper dig om du blir sjuk eller råkar ut för en skadehändelse under din tjänsteresa.

Ladda ner försäkringskortet till mobilen​​​​