Betalningsguide för företag

Hitta svaret på din fråga om betalning
Här kan du läsa svaren på vanliga frågor om betalning till oss. Du hittar även en beskrivning av våra fakturor som hjälper dig att reda ut eventuella fakturafrågor.

Beskrivning av faktura

Här får du en beskrivning av de olika delarna som en faktura kan innehålla.

Se dina fakturor

Logga in för att se alla dina fakturor, försäkringsbrev och din betalningsplan.

Kontakta oss

Hittar du inte svaret på din fråga här? Mejla oss eller ringa 0771-56 00 00.

Vilket datum och hur mycket pengar dras via mitt autogiro?

Du hittar datum för månadsbetalningen i din betalningsplan som du får med ditt försäkringsbrev. Du hittar även betalningsplanen i samma dokument som försäkringsbrevet när du loggar in.

I betalningsplanen kan du också se hur mycket pengar som kommer att dras vid varje betalningstillfälle.

Vad händer om jag har missat en autogiro-dragning?

Om pengarna inte kunde dras från ditt konto får du en inbetalningsfaktura för den missade månaden som du betalar manuellt. Din månadsbetalning med autogiro fortsätter som vanligt vid nästa månadsdragning.

Om det gäller en autogiro-dragning för fordonsförsäkring och ditt försäkringsnummer börjar med bokstäverna "NM" kommer dock betalningen att skjutas fram till nästa dragning och bli dubbel, vilket innebär att dragningen gäller för både nuvarande och föregående månad.

Är min försäkring betald?

På din faktura eller betalningsplan kan du inte se om försäkringen är betald. Men du kan alltid logga in för att se om din försäkring är betald, eller kontakta oss om du är osäker.

Vad är det jag ska betala för?

Om du betalar mot faktura
Du ser vad det är du betalar för i ditt försäkringsbrev som du fick i samband med att du köpte försäkring av oss. På din faktura ser du ditt försäkringsnummer som du kan matcha mot ditt försäkringsbrev.

Om du betalar via autogiro
Du kan inte se vilken försäkring som en dragning gäller för i din internetbank. Det kan du däremot se i din betalningsplan som du får med ditt försäkringsbrev, eller genom att logga in.

Är mitt autogiro-medgivande godkänt?

Du kan ofta se om ditt autogiro-medgivande är godkänt via din internetbank där du har kontot som autogirot är kopplat till. Kontakta oss om du är osäker på om medgivandet har godkänts.

Om du har signerat ditt medgivande digitalt via Bank-ID så har det godkänts direkt efter din signering.

Varför blev det så högt belopp i första månadens autogiro-dragning?

Beroende på när din försäkring startar och när ditt autogiro blivit godkänt skjuts den första betalningen fram till när allt är klart. Det innebär att den första månadens dragning ofta blir högre. I din betalningsplan ser du hur många tillfällen vi kommer att dra pengar och hur din årskostnad fördelas över dessa tillfällen.

Hur fördelas kostnaden vid månadsbetalning?

Första och sista dragningen på ditt autogiro skiljer sig mot andra månader om försäkringen startar mitt i en månad. Första månaden slås då ihop med den nästkommande. Men om du väljer ett annat datum för autogirodragning än datumet då försäkringen startar så fördelas första månadsavgiften ut på resterande 11 månaderna. Det totala beloppet är alltid ditt årspris då vi inte tar några extra avgifter när du delar upp betalningen.

Kan jag betala via e-faktura?

Om du har en enskild firma och använder en internetbank för privatpersoner så kan du betala företagets försäkringar via e-faktura. För aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag och föreningar kan vi tyvärr inte erbjuda e-faktura, men alla kan betala via autogiro. 

Ansök om e-faktura för enskild firma

Jag vill månadsbetala via autogiro, hur gör jag?

Att betala dina försäkringar månadsvis är smidigt och enkelt. För att anmäla dig till månadsbetalning via autogiro behöver vi ditt medgivande, vilket du kan signera digitalt med ditt BankID.

Ansök om månadsbetalning via autogiro

Hur betalar jag från utlandet?

Om du befinner dig utomlands när du ska betala din försäkring ska du uppge nedanstående uppgifter för att betalningen ska komma fram.

För varje inbetalning till oss behöver vi veta

  • Försäkringsnummer
  • OCR-nummer eller referensnummer

Du hittar dessa uppgifter på fakturan eller i försäkringsbrevet.

Särskilda uppgifter vid utlandsbetalning

Dessa uppgifter måste du uppge för att betalningen ska komma fram till oss.

  • BANK: Nordea
  • IBAN-nummer: SE 14 9500 0099 6018 0036 3119
  • BIC (SWIFT): NDEASESS

Vad är IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer och används framför allt för utlandsbetalningar.

IBAN-numret är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken.

Vad är BIC (SWIFT-adress)?

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress). En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, och de sex första är alltid bokstäver som anges med versaler.

Jag har fått en utbetalningsavi som jag inte vill lösa in, hur gör jag?

Om du fått en utbetalningsavi som du inte vill lösa in kan du returnera den till oss tillsammans med ett följebrev där du skriver vilket konto du vill ha pengarna insatta på. När vi mottagit detta makulerar vi avin och sätter in pengarna på kontot.

Skicka tillbaka avin och följebrev till:

If Skadeförsäkring Företagscenter
Box 190
85103 Sundsvall

Kan jag få en årssammanställning?

För din/dina fordonsförsäkringar skickas en årssammanställning i januari varje år där du ser hur mycket du har betalat under föregående år. För övriga försäkringar kan du använda dig av betalningsplanen som du får med ditt försäkringsbrev, eller genom att logga in. Kontakta oss om du vill att vi ska skicka en betalningsplan till dig.