Ambassadpersonal och utländska besökare

Försäkring för ambassadpersonal och utländska medborgare som ger ett tryggt försäkringsskydd när de är på besök eller tillfälligt ska arbeta i Sverige.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Ersättning för sjukvårdskostnader
  • Ersättning för resekostnader

Det är det viktigt att ambassadpersonal eller utländska besökare som tillfälligt arbetar eller besöker svenska företag har en försäkring som skyddar om de skulle bli sjuka när de är i Sverige. Försäkringen ger ett bra skydd för sjukvårdskostnader vid både sjukdom och olycksfall.

Försäkringen gäller för:

  • Läke- och resekostnader som inträffat på grund av sjukdom eller olycksfall under vistelsen i Norden.
  • Akut tandvård - försäkringen betalar ersättning för tillfällig behandling vid akuta besvär, oavsett orsak.
  • Den som försäkras får inte vara ansluten till nordisk försäkringskassa.

Description of insurance in English

Insurance for embassy personnel and foreigners who are working or studying in Sweden. Read more in brochure (pdf)