”Skapa en positiv stämning på jobbet”

Det är viktigt att personalen på en arbetsplats mår bra. Där har ledaren ett stort ansvar, både med att förebygga och att stötta medarbetare som mår dåligt.  

– Försök att skapa en positiv stämning på arbetsplatsen och ha sociala aktiviteter. Tala om hur viktiga medarbetarna är för företaget och var nyfiken på dem, säger psykologen och professor emeritus Patrick A. Vogel.

Det är vanligare än man tror att människor mår dåligt under olika faser av livet, det kan vara att något hänt privat men det kan också vara arbetsrelaterat eller en kombination av dessa. På en arbetsplats vill de anställda ofta visa att de arbetar effektivt, är positiva och stresståliga. Trots att psykisk ohälsa är en vanligt förekommande orsak till sjukskrivning, är det fortfarande tabu att tala om det på många arbetsplatser.  

Patrick A Vogel
Patrick A. Vogel.

– De faktorerna kan göra det svårt att upptäcka att någon inte mår bra säger psykologen och professor emeritus Patrick A. Vogel. Han har i över 40 år varit verksam som terapeut och forskat kring människor som blivit sjuka på grund av oro, stress och depression och sett vad som hjälper dem att komma tillbaka till arbetet.  

Upptäck symtomen 

Det bästa sättet att undvika att någon blir långtidssjukskriven på grund av psykisk ohälsa är att upptäcka symtomen i ett tidigt skede. Patrick A. Vogel berättar att det finns en del olika tecken som ledare kan titta efter.  
– Någon kanske har ett undvikande beteende, hoppar över lunchrasten, håller sig undan från sociala möten efter jobbet eller inte hänger med på skämten. Kanske verkar personen lite nervös, irriterad eller till och med arg.  

Fånga upp personen 

Ett råd som Patrick A. Vogel ger är att fånga upp medarbetaren. Säg att det ser ut som personen har mycket att göra och fråga om du kan hjälpa till med något.

Se hur personen reagerar på det. Backar den tillbaka, känner den stöd eller känner den sig hotad? Om du får en öppning, föreslå att ni hittar en tid för ett möte. Men sätt inte press på medarbetaren där och då.   

Lyssna och stötta 

När mötet blir av är det viktigt att lyssna och visa sitt stöd. 
– Det kan vara svårt för en medarbetare att erkänna att den mår dåligt eller är stressad. Och många skäms över att de mår dåligt. En ledare som kan hjälpa någon att acceptera att de behöver hjälp, behöver också kunna berätta att det går att få hjälp och vilka alternativ som finns. Att det inte är skrämmande och att det finns bra metoder. Ibland kanske lösningen finns internt inom företaget, ibland får man anlita extern expertis. 

Sjukvårdsförsäkring

Fler och fler företagare har börjat erbjuda sjukvårdsförsäkring till sina anställda. Ju tidigare en person kan få hjälp desto bättre förutsättningar ger det för att undvika långvarig sjukdom.

If Sjukvårdsförsäkring ger tillgång till läkare och psykolog från det att ett medicinskt problem, sjukdom eller skada upptäcks. Den anställda följs upp av sjuksköterskor och ett nätverk av kompetenta specialister. Den anställda är i bra händer och får den hjälp han eller hon behöver för att kunna återhämta sig så snart som möjligt.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Ett eller två besök hos en terapeut i tidigt skede kan minska symtomen som personen har.

Patrick A. Vogel, psykolog och professor emeritus

Bra med hjälp tidigt

Ju tidigare personen kan få hjälp desto bättre förutsättningar ger det för att undvika långvarig sjukdom.  
– Kanske ett eller två besök hos en terapeut i tidigt skede kan hjälpa för att minska symtomen personen har. Det behöver bli lika naturligt att gå till terapeuten som till tandläkaren eller optikern, säger Patrick A. Vogel. 

Tala öppet om ohälsa 

Därför tycker han att det är viktigt med en tillåtande företagskultur där man pratar öppet om känslor och hur man mår, utan att någon dömer. Det är en del av det förebyggande arbetet för att undvika att medarbetare mår dåligt. 

Det är också bra att ge dem fördjupad kunskap kring hur de tar hand om sin psykiska hälsa och hur de kan hantera stress, kanske genom att ta in inspirerande föreläsare eller låta dem gå kurs. 

Det kan även hjälpa att se över arbetsuppgifterna. Både för lite och för mycket att göra kan leda till att någon mår dåligt eller känner sig stressad. Kanske är det läge att ge någon nya, mer utmanande uppgifter eller att vissa uppgifter ska göras av två personer istället för en för att minimera stress. 

Behöver vara delaktiga 

Det finns flera så kallade friskfaktorer i den psykiska arbetsmiljön. Medarbetarna behöver känna att de är delaktiga och att de kan påverka sitt jobb. De måste ha möjlighet att utvecklas, lära sig nya saker och få ta ansvar. De behöver trivas tillsammans med både kollegor och chefer, känna att det är rättvist och att ingen särbehandlas eller trakasseras.  
– Det är bra att prata med medarbetarna regelbundet, då blir det lättare att prata om något skulle dyka upp, säger Patrick A. Vogel.  

Tips till dig som är ledare


Vad man kan göra som ledare: 
•  Tala med medarbetarna regelbundet
•  Skapa en positiv stämning och ha sociala aktiviteter  
•  Tala om hur viktiga medarbetarna är för företaget  
•  Var nyfiken på medarbetarna 

Vad en ledare bör undvika: 
•  Var försiktig med att prata för snabbt om symtom
•  Var försiktig med en persons känslor
•  Ta inte medarbetarnas frustration och ilska personligt

Prata med oss om sjukvårdsförsäkring

Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig så snart vi kan.