Frågor till referenspersonen

Det är viktigt att försäkra sig om att den jobbsökande verkligen har de egenskaper och kompetenser som du eftersöker.

Checklista när du ringer upp en referens

Med vår checklista får du vägledning för ett bra samtal när du ringer upp en referens.

Bra frågor att ställa

 • En bra fråga att ställa inledningsvis är “Hur är du bekant med den jobbsökande”. Svaret på den bekräftar om referensen och den jobbsökande någonsin har arbetat med varandra och på vilket sätt. Arbetade referensen för den jobbsökande eller var det tvärtom, eller var de kollegor? Arbetade de tillsammans dagligen eller bara då och då?

 • Nästa fråga att ställa är: ”Hur länge arbetade du och den jobbsökande tillsammans?” Här kommer tiden att vara avgörande när det kommer till trovärdigheten gällande svaren på övriga frågor. Om referensen arbetade med den jobbsökande under flera år kommer svaren att väga tyngre än om de bara arbetat tillsammans under några månader.

 • Ställ sedan frågor om den jobbsökandes dagliga ansvarområden på arbetsplatsen. Här är det viktigt att stämma av att meritförteckningen stämmer överens med det referensen säger. Be referenstagaren berätta om arbetsuppgifter och ansvar.

 • Mot slutet av intervjun kommer fler viktiga frågor som alltid bör ställas, som
  “Varför slutade han/hon?"
  “Kunde den jobbsökande ha stannat om han/hon velat?”
  Om den jobbsökande fortfarande arbetar på samma plats som referensen, blir frågan ”Varför vill han/hon byta jobb?”

 • Du bör också ställa frågor om hur personen är att samarbeta med, svagheter och styrkor och om personen har skött sina arbetstider.

 • Slutligen bör varje referens få frågan: Om det var du som skulle anställa, skulle du anställa personen och för vilken position?

Fler personaltips

Här hittar du fler artiklar kring hur du stärker din firma.