Lyckas med personalintervjun

Tips för hur du intervjuar på bästa sätt.

Hitta rätt medarbetare genom rätt frågor

En riktigt bra jobbintervju är förutsättningen för att du ska hitta rätt medarbetare som passar både för uppgiften och för ditt företag. Här får du värdefulla förslag och tips på hur du förbereder en intervju och vad du ska tänka på under och efter samtalet.

Läs mer om hur du lyckas med hela rekryteringsprocessen.

7 tips att tänka på innan intervjun

 1. Läs CV:t och ansökan innan intervjun och skriv ner de frågor du vill ställa. Se checklista nedan vad du ska tänka när du formulerar frågorna.
 2. Prata med eller ta med en anställd som har samma position i dag. Denna person kan ge en mer korrekt beskrivning av jobbet och hur det är att arbeta i organisationen och kan också bedöma huruvida kandidaten är lämplig för jobbet.
 3. Förbered en realistisk beskrivning om vad jobbet går ut på och vilka förväntningar du har.
 4. Välj en plats/rum där det finns få saker som distraherar.
 5. Var uppmärksam på "hål" i CV:t och förbered frågor om vad personen gjort då.
 6. Om jobbet kräver särskilda kunskaper, förbered frågor för att bedöma om den sökande verkligen har dessa kunskaper.
 7. Kom ihåg regeln 30/70. Det betyder att du som intervjuare inte ska prata mer än 30 % av tiden. Använd pauser – var inte rädd för tystnad.

10 tips att tänka på under intervjun

 1. Ange hur länge intervjun antas ta.
 2. Fråga dem om de har några frågor innan ni kommer igång med intervjun.
 3. Uppmuntra också till frågor under intervjun.
 4. Be kandidaten att starta intervjun genom att berätta om sig själv.
 5. Fokusera på att lyssna mer än att skriva, du kan göra några ytterligare anteckningar då intervjun är klar.
 6. Ge övergång mellan stora ämnen, t ex "vi har talat om (något ämne) och nu skulle jag vilja gå vidare till (ett annat ämne)."
 7. Förlora inte kontrollen över intervjun, vilket kan hända om den du intervjuar avviker till ett annat ämne, eller tar så lång tid att svara på en fråga att tiden tar slut, eller att han/hon börja ställa frågor till intervjuaren.
 8. I slutet av intervjun finns några formella ämnen som borde hanteras om de inte har kommit upp tidigare, t.ex. språkkunskaper, löneanspråk och uppsägningstid
 9. Be också om referenser och deras kontaktuppgifter.
 10. Innan du avslutar intervjun fråga om det finns något annat vi som arbetsgivare bör känna till.

Checklista för att fråga rätt frågor

Frågorna bör vara öppna så blir intervjun mer ett samtal än bara fråga-svar. En sluten fråga är t.ex: Vilken är din tidigare arbetsgivare? = kort svar. En öppen fråga är t.ex: Varför vill du byta jobb = längre svar.

 • Ställ följdfrågor
 • Försök att undvika ja/nej-frågor
 • Frågor bör ställas en i taget.
 • Undvik att ställa samma frågor flera gånger
 • Var försiktig med att fråga "varför" frågor. Dessa frågor kan också göra att den intervjuade blir defensiv och måste motivera sitt svar, vilket kan hämma deras svar på denna och övriga frågor.

Vilken typ av frågor får du fråga? Huvudregeln är att du kan ställa frågor om allt som hör till arbetet.

Det finns några ämnen som du inte bör fråga om:

 • graviditet
 • familjeförhållanden
 • religion
 • militärtjänst
 • hälsa
 • sexualitet
 • deltagande i fackföreningsrörelsen eller politisk aktivitet

Har du hittat rätt?

 • Analysera intervjun. Anteckningar från intervjun ska tas omedelbart efter intervjun, men intryck och den sammantagna bedömningen kan göras några dagar efter intrycket har fått "sjunka in".
 • Kontrollera alltid referenser!

Hittat rätt personal?

Här kommer fler intressanta personaltips.