If är bäst tycker verkstäderna

If är det försäkringsbolag som skadeverkstäderna tycker att det är smidigast att jobba med, enligt en undersökning av Motorbranschens Riksförbund, MRF.

80 procent av verkstäderna är nöjda eller mycket nöjda med If

Skadeverkstäderna rankar If högst bland försäkringsbolagen, det rapporterar tidningen Motorbranschen när de nu har släppt resultaten från MRF:s enkät.

If, som var ohotad vinnare när bolagsenkäten tidigare genomfördes, behåller sin ledning. De får bäst betyg på alla tio områdena av verkstäderna och är egentligen det enda företag som får godkänt rakt igenom.

Det som verkstäderna gillar med If tycks grunda sig i en bra dialog. Majoriteten upplever affärsförhållandet som korrekt och If är de som har fått i särklass minst antal missnöjesyttringar i enkäten.

– Vi vill jobba nära branschen och enkäten är ett väldigt viktigt verktyg. Verkstäderna är vår förlängda arm, våra partner gentemot konsumenten, säger Annika Berglund som är chef för eftermarknad motorskador.

Undersökningen som MRF genomförde hade svaranden från både MRF- och icke MRF-anslutna verkstäder. Högst betyg får If när det gäller tydliga och bra rutiner för skadeärendehanteringen.

– Vi vill inte vara någon som sätter käppar i hjulen för flödena. Varje stopp i processerna som kan undvikas gynnar ju alla, både slutkunden och skadekostnaderna totalt, säger Annika Berglund.