Installera solceller

Det är flera saker som är viktiga att tänka på när du ska installera solceller på ett hus. Det behöver vara en säker installation för att förebygga t.ex. brandrisk.

Våra säkerhetsföreskrifter vid en solcellsinstallation

Det är viktigt att en person med rätt behörighet inom elproduktion utför själva installationen. Personen ska vara registrerad i Elsäkerhetsverkets register med verksamhetstypen "Elproduktion".

Vid installationen ska råd och regler enligt elinstallationsreglerna i SS 436 40 00 samt SEK Handbok 457 Solceller följas.

Att tänka på innan montering

Innan du monterar solcellsanläggningen på ett tak är det viktigt att det göra en takhållfastsutredning för att säkerställa att taket uppfyller Boverkets byggregler och konstruktionsregler.

El som lagras i batterilager

Om el från solcellsanläggning lagras i batterilager ska dessa fövaras i egen brandcell som uppfyller lägst brandklass EI 30 alternativt stålcontainer placerad minst 6 meter från byggnaden.

Goda råd

  • Solceller ska inte installeras på tak av brännbart material eller på tak där isoleringen innehåller brännbart material.
  • Det är viktigt att du planerar för hur skottning av snö från taket borde göras.
  • Det är bra om du planerar inför årligt underhåll som bör genomföras enligt tillverkarens instruktioner och även bör inkludera testning av installationen.
  • Termografering bör göras direkt efter installationen och eventuella brister borde åtgärdas omgående.  
  • Fysisk inspektion bör göras efter varje större oväder t ex storm, hagel, snöfall, skyfall mm. Det är särskilt viktigt att prioritera att undanröja snö från installationen.
  • Överspänningsskydd bör inspekteras regelbundet och särskilt efter blixtnedslag.