Installation av laddning för elbil och hybridbil

Marknaden för elbil och hybridbil ökar kraftigt och därför ställer det krav på installationen av laddningen. Minska risken för brand och andra skador genom att följa dessa säkerhetsföreskrifter.

Säkerhetsföreskrifter

Något som är viktigt är att laddningsstationen ska vara utförd enligt system mod 3 eller mod 4.

När du ska installera en laddning för el- och hybridbilar så ska detta inte göras i eller på en produktions- eller i tillhörande lagerbyggnad. Det är viktigt att anordningen för laddningen placeras 6 meter eller längre ifrån en sådan byggnad. 

Gruppledning som matar laddningsstation ska vara försedd med elkopplare som vid nödsituation möjliggör frånkoppling i både fas- och neutralledare. Elkopplaren ska vara placerad synbar i laddningsstationens närhet. Varje laddningsstation ska matas via separat gruppledning från elcentral.

Vid begäran ska elinstallationsintyg från elinstallationsföretag gällande utförandet av laddningsstation kunna uppvisas.

Har du fler frågor gällande laddningsstationer?

Vi hjälper vi dig via chatt eller telefon på 0771-56 00 00.