Installation av laddning för elbil och hybridbil

Marknaden för elbil och hybridbil ökar kraftigt och därför ställer det krav på installationen av laddningen. Minska risken för brand och andra skador genom att följa dessa säkerhetsföreskrifter.

Säkerhetsföreskrifter

Laddning av el- och hybridbilar ska ske på annan plats än i produktions- eller i tillhörande lagerbyggnad. Anordning för laddning ska placeras 6 meter eller längre ifrån sådan byggnad. 

Laddningsstation ska vara utförd enligt system mod 3 eller mod 4.

Matning till laddningsstationer ska ske via separat gruppledning avskild från annan elinstallation. Gruppledning som matar laddningsstation ska vara försedd med frånkopplingsanordning som kan göra utrustningen fri från energitillförsel. Frånkopplaren ska vara synlig och tillgänglig vid nödsituation.

Vid begäran ska elinstallationsintyg från elinstallationsföretag gällande utförandet av laddningsstation kunna uppvisas.

Har du fler frågor gällande laddningsstationer?

Vi hjälper vi dig via chatt eller telefon på 0771-56 00 00.