Hållbart bygge

Nu får du Hållbart bygge som en del av Egendom Extra för kommersiella byggnader. Detta gör det lättare för dig att kunna göra hållbara val när du återställer en skadad fastighet.

Be om offert på Fastighetsförsäkring

För att ta del av Hållbart bygge behöver du först ha en Fastighetsförsäkring med omfattning 'Egendom Extra'. Här kan du be om offert på Fastighetsförsäkring.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Fördelar med Hållbart bygge

 • Upp till tre miljoner extra

  Vi betalar upp till tre miljoner kronor extra i ersättning för att du enklare ska kunna göra hållbara val när du återställer en skadad fastighet. 

 • Förslag på bra miljöval

  I samarbete med externa rådgivare ges du möjlighet att få förslag på hur du kan göra dina val mer miljövänliga vid återuppbyggande efter en omfattande skada på en kommersiell fastighet. 

 • Stöd och vägledning

  Tillsammans med kvalificerade rådgivare ger vi stöd och råd under hela processen kring hur du kan återuppbygga hållbart.

Så fungerar det

Enklare att göra hållbara val

Vi betalar upp till tre miljoner kronor extra i ersättning för att du enklare ska kunna göra hållbara val när du återställer en skadad fastighet. 

Med Hållbart bygge får du rådgivning, vägledning och ekonomiskt stöd för att kunna återuppbygga hållbart efter en omfattande skada på en kommersiell fastighet. Detta bygger på certifieringssystemen Miljöbyggnad och BREEAM-SE som är de mest använda i Sverige.  

Miljöcertifiering – bra för alla

Sveriges mest populära certifieringssystem

För att bygga hållbart och miljövänligt används olika certifieringssystem. Det gör att man sätter fokus på hållbarhet i varje del av processen, vilket öppnar upp för gröna lån och finansiering. En miljöcertifiering är inte bara kvalitetsstämpel, det är också ett sätt att bygga förtroende för varumärket. En byggnad som är miljöcertifierad har ett högre värde på marknaden, lägre energikostnader och är mer attraktiv för hyresgäster. I Hållbart bygge lutar vi oss mot två av de mest använda certifieringssystemen i Sverige – Miljöbyggnad och BREEAM-SE. Detta hjälper dig att klara en certifieringsprocess.

 • Miljöbyggnad

  Miljöbyggnad är det mest använda systemet i Sverige. Det är utvecklat av Sweden Green Building Council och är anpassat för den svenska marknaden. Över 2300 byggnader är redan certifierade eller preliminärt certifierade genom Miljöbyggnad. 

  Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Sexton olika indikatorer bedöms inom tre områden: energi, inomhusmiljö och material. Byggnaden behöver uppfylla alla sexton för att få certifiering. Därefter ges betyget guld, silver eller brons.

  BREEAM-SE

  BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett internationellt miljöcertifieringssystem för byggnader. Det skapades av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien på 1990-talet och är idag ett av de största och mest använda systemen i Europa. Den svenska versionen heter BREEAM-SE och är anpassad efter svenska regler och standarder. 

  BREEAM-certifieringen bedömer byggnadens miljöprestanda inom nio kategorier: förvaltning, hälsa och välbefinnande, energi, transport, vatten, jordbruk och ekologi, material, avfall och föroreningar. Beroende på hur byggnaden presterar inom varje område ges ett av dessa betyg: pass, good, very good, excellent eller outstanding.

 • BREEAM-SE

  BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett internationellt miljöcertifieringssystem för byggnader. Det skapades av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien på 1990-talet och är idag ett av de största och mest använda systemen i Europa. Den svenska versionen heter BREEAM-SE och är anpassad efter svenska regler och standarder. 

  BREEAM-certifieringen bedömer byggnadens miljöprestanda inom nio kategorier: förvaltning, hälsa och välbefinnande, energi, transport, vatten, jordbruk och ekologi, material, avfall och föroreningar. Beroende på hur byggnaden presterar inom varje område ges ett av dessa betyg: pass, good, very good, excellent eller outstanding.

Mer om hållbart byggande