Därför har vi ändrat

Priset på skogsförsäkring

Risk för ökade skadekostnader

I samband med försäkringsuppdateringen har vi även under våren gjort prishöjningar som träffar dig som skogskund. Prishöjningarna följer av att vi ser en risk för ökade skadekostnader framöver. Vi tror att skogsskadorna kommer inträffa oftare och riskerar att bli dyrare än vad vi tidigare räknat med.

Detta gäller framförallt stormar, som visat sig kunna medföra enorma skadekostnader, särskilt de riktigt stora. En stor del av skadekostnaderna beräknar vi kommer från stormar som inträffar mer sällan än vart 50:e år – stormar vi inte är vana vid men som vi likväl måste ta höjd för. Genom att också ta betalt för dessa, kan vi hjälpa dig på bästa sätt om du drabbas av en skada.

Utökat skydd i skogsförsäkringen

Vi har förbättrat vår skogsförsäkring och gjort uppdateringar i dina villkor. Det utökade skyddet gäller för kunder som köpt försäkring eller förnyat sin försäkring efter mitten av februari 2019.

Detta får du som kund hos oss:

  • Vår skogsförsäkring erbjuder ett extra brett skydd. Förutom att omfatta de vanliga skadehändelserna som storm, snöbrott, brand, torka och insektsangrepp så har vi även skydd för oförutsedda skadehändelser. På så sätt är du också skyddad om det oförutsebara skulle inträffa.

  • Du ersätts för din riktiga skadekostnad. Om du drabbas av en skogsskada använder vi ingen schablonersättning, utan räknar istället ut din riktiga skadekostnad. Detta ger en trygghet då du ersätts för dina faktiska skadekostnader.

  • Vår skadehantering får 4,5 av 5 i betyg av våra kunder. Det innebär snabb och smidig hantering som inte kräver massor med tid och administration för dig som kund.