Vårdbolag och omsorg

Få offert på anpassad försäkring för vårdbolag och omsorgsverksamhet.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Försäkring för vårdbolag samt andra företag som arbetar inom vård och omsorg, t.ex. förskola och äldreboende. Skydd för företaget och de anställda.

  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


Vi försäkrar vårdbolag och omsorgsverksamhet och andra typer av företag med verksamhet inom vård och omsorg. Företagsförsäkringen är anpassad efter de förutsättningar, risker och behov som finns i just denna typ av företag och innehåller skydd både för företaget och medarbetare.

Försäkringsskydd för vård och omsorg

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om en brand inträffar i er lokaler?

Försäkra dina saker
Om en brand inträffar och din behandlingsutrustning eller andra arbetsredskap skadas kan vi ersätta dessa. Du kan även teckna en tilläggsförsäkring för att skydda din portabla utrustning.

Vad händer med verksamheten när du drabbats av en skada?
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada inträffar är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå om en skada inträffar.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav och tvister.

Skadeståndskrav
T.ex. om du skulle bli stämd av en patient.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Vi uppfyller branschkraven
Inom vården har ni ett patientansvar som vi givetvis anpassar försäkringen efter.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.