Försäkring för mäklare

En försäkring är viktig för att du ska få vara registrerad som fastighetsmäklare. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig och ger förslag på rätt försäkring för dig.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Krav på ansvarsförsäkring

    Enligt lag finns det krav på att du behöver du ha en ansvarsförsäkring.

  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår försäkring som följer kraven inom branschen.

  • Snabb hjälp och service

    Vi ger dig bästa service både vad gäller rådgivning och hantering av skada.

Rätt försäkring för fastighetsmäklare

Vi vet att det är viktigt med trygga affärer för dig som mäklare. Det handlar ofta om stora affärer med mycket pengar och därför är det extra viktigt att både du, säljare och köpare känner er helt trygga. Det brukar ofta vara en hel del information och dokumentation samt olika typer av avtal som ska upprättas.

Det är inte du som mäklare som är ytterst ansvarig för själva köpekontraktet men däremot har du som mäklare vissa skyldigheter enligt lag gällande information m.m. Skulle en kund skadas pga av att du som mäklare t.ex. undanhållt information så kan du bli skadeståndsskyldig om kunden ställer ett krav mot dig.

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Branschförbund för fastighetsmäklare

Om du är medlem i någon av Sveriges branschorganisationer för mäklare är det viktigt att du kontaktar dem för att få hjälp med rätt försäkring. Du vänder dig då direkt till organisationen eller organisationens försäkringsförmedlare.

Därför är en ansvarsförsäkring viktig för fastighetsmäklare

När du utför ett uppdrag för någon annans räkning är det viktigt att rätt information ges och att det finns giltiga avtal som överrensstämmer med vad som är sagt. När det är mycket att göra, många olika avtal och affärer att hålla reda på, så är det inte helt lätt alltid ha koll på läget. Skulle något gå snett som gör att du hamnar i tvist behövs en ansvarsförsäkring.

En ansvarsförsäkring hjälper dig med utredning om vad som har hänt samt vad som gäller (lagar och regler). Den hjälper dig även att föra din talan i rätten samt hantera olika typer av ekonomiska krav som kan uppkomma i samband med tvisten. Du lämnar helt enkelt över allt till oss och vi ser till att hjälpa dig hela vägen.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Trygga affärer med rätt försäkring

Utifrån ett kundperspektiv vill man gärna känna sig trygg med den mäklare man väljer att anlita. Självklart spelar då försäkringen en stor roll. Det är därför viktigt att du som mäklare kan visa upp att du har en försäkring för dina kunder.

If är ett stort och välkänt bolag med många års erfarenhet. Detta kan bidra till att kunden känner sig extra trygg i sitt val av mäklare.

Enkelt att vara kund