Ekonomi & redovisning

Få offert på företagsförsäkring för ditt företag

Försäkring för bokföringsbyrå & redovisningsbyrå - en anpassad företagsförsäkring som innehåller både professionsansvar och skydd mot skadeståndskrav.

I företagsförsäkringen för bokföringsbyrå, redovisningsbyrå och andra företag som arbetar med bokföring och redovisning ingår bl.a. professionsansvarsförsäkring och skydd mot skadeståndskrav, även för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, beräkningar och anvisningar.


  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring baserat på ditt behov.

  • Flexibel

    Välj själv försäkringsbelopp och självrisk.

  • Toppbetyg på skadehantering

    Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur enkelt vi hanterar er skador.

Försäkringsskydd för bokförings- och redovisningsbyrå

Vi anpassar skyddet efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om t.ex. datorn går sönder och allt du jobbat på raderas?

Inbrott, brand, vattenläckor och andra olyckor 
Skydda dina saker som exempelvis produkter, material, inventarier och annan utrustning. Allt från din dator till möblerna på kontoret.

Förlorad vinst pga. att något går sönder
Om din verksamhet pausas pga. att något går sönder är sannolikheten stor att du tappar inkomst. Med vår avbrottsförsäkring får du ersättning vid utebliven vinst.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav för misstag, t.ex. vid felaktig rådgivning.

Skadeståndskrav
T.ex. om en kund stämmer dig pga felaktig hantering av ekonomin.

Tvister
Vi hjälper dig med förhandling och ersättning om du hamnar i en rättslig tvist.

Dataintrång
Om någon hackar din dator riskerar du att känslig information om din kund sprids eller något du jobbat på länge raderas. 

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INGÅR

​I försäkringen ingår dessutom rättsskyddsförsäkring, som ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Läs mer om hela försäkringens innehåll i vår broschyr (pdf).