Ekonomi & redovisning

Få offert på företagsförsäkring för ditt företag

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Försäkring för bokföringsbyrå & redovisningsbyrå - en anpassad företagsförsäkring som innehåller både professionsansvar och skydd mot skadeståndskrav.

  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


I företagsförsäkringen för bokföringsbyrå, redovisningsbyrå och andra företag som arbetar med bokföring och redovisning ingår bl.a. professionsansvarsförsäkring och skydd mot skadeståndskrav, även för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, beräkningar och anvisningar.

Försäkringsskydd för bokförings- och redovisningsbyrå

Vi anpassar skyddet efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om din dator skadas och det du arbetar med går förlorat?

Försäkra din saker
Skydda dina saker såsom datorer, telefoner och lagrad data. Om en skada inträffar, t.ex. din dator stjäls, så hjälper vi dig med återställning. Dessutom erbjuder vi en tilläggsförsäkring för din portabla utrustning, så att den är skyddad var du än är.

Vad händer med verksamheten när du drabbats av en skada?
Om din verksamhet påverkas av att datorn blir stulen eller lokalen brinner ned är sannolikheten stor att du drabbas av ekonomisk förlust. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska denna. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå som t.ex. ersättningslokal eller annonsering.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav för misstag, t.ex. vid felaktig rådgivning.

Skadeståndskrav
T.ex. om en kund stämmer dig pga felaktig hantering av ekonomin.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Jobbar du som konsult?

Vi har möjlighet att anpassa vår försäkring helt efter dina behov som konsult. Mer information om försäkring för Redovisningskonsult här.

Rättsskyddsförsäkring ingår

​I försäkringen ingår dessutom rättsskyddsförsäkring, som ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Kom ihåg att säkerhetskopiera din data

Viktigt för dig som driver en bokförings- och redovisningsbyrå är att dagligen genomföra backup av lagrad datainformation och förvara denna separat från originalet. Om ni har programvaror och installerade program ska originalexemplar av dessa förvaras i skild byggnad. Har ni istället licensbevis eller licensetikettnummer på en programvara är det tillräckligt att originalexemplaret och licensbeviset eller licensetikettnumret förvaras i åtskilda byggnader.