Brexit och företagsförsäkring

Vad blir det för ändringar?

Brexit handlar om att Storbritannien går ur EU. Det innebär att landet inte längre kommer omfattas av EU's riktlinjer. Detta kan påverka hur din försäkring gäller i Storbritannien.

Fordonsförsäkring och Brexit

Innan Brexit behöver du inte ha med dig ett Grönt kort om du reser till Storbritannien med exempelvis bil. Ett Grönt kort är ett bevis för att visa att bilen är trafikförsäkrat. 

När Brexit är ett faktum behöver du visa upp ett Grönt kort när du kontrolleras vid gränsövergången. Utan ett grönt kort kan du nekas inresa eller bli tvingad till att köpa en lokal försäkring på plats.

Ladda ner Grönt kort här

Kommer det räcka med ett svenskt körkort?

Brexit har än så länge ingen betydelse för din rätt och möjlghet att köra bil. Det är fortfarandra oklart om det i framtiden kommer vara nödvändigt med ett internationellt körkort.

Personförsäkring och Brexit

Vård inom EU

Vid resa inom EU kan man använda det reseförsäkringskort som Försäkringskassan utfärdar för att få tillgång till vård. I och med att Storbritannien går ur EU så kommer reseförsäkringskortet inte fungera där längre. Däremot påverkar detta inte det skydd du har genom din tjänstereseförsäkring där du får tillgång till vård utan självrisk om du skulle bli sjuk på en tjänsteresa.

Ansvarsförsäkring och Brexit

Ansvaret för produktansvar gäller för skador på personer eller andras egenom. Om Storbritannien lämnar EU utan en överrenskommelse är det viktigt för företag som importerar från Storbritannien att försäkra sig om att produktansvarsförsäkringen gäller och är korrekt.