Var femte småföretagare utsatt för dataintrång

Var femte småföretagare har varit utsatt för ett dataintrång, enligt en ny undersökning från If. Förutom avbrott i verksamheten ser småföretagarna också att kunder kan drabbas genom försenade leveranser och att konfidentiell information riskerar att spridas.

Företag drabbas i allt större omfattning av attacker och informationsstöld från hackare. I dag betraktas det som ett av de största hoten som företag kan råka ut för. En tidigare undersökning från If visar att IT-säkerhet står överst på listan över vad risk managers i de nordiska storföretagen oroar sig för.

– Cyberattacker kan potentiellt orsaka betydande skador för ett företag. Alla sorters verksamhet löper risken för ett angrepp. Medan storbolagen står relativt väl rustade har många av de mindre företagen inte haft samma möjligheter att skydda sig, säger Adrine Avanesiyan, produktansvarig på företagsförsäkringar, If Sverige.

Att ett företag utsätts för en riktad attack där angriparna försöker komma över pengar eller information är inte ovanligt enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, som också tror att det också finns ett stort mörkertal.

En ny undersökning från If bland drygt 600 småföretagare visar att 19 procent av småföretagarna vet med säkerhet att de har utsatts för dataintrång. Men mindre än hälften (47 procent) säger att de har tillräckliga kunskaper för att skydda företaget mot liknande attacker.

Två av tre småföretagare säger enligt samma undersökning att ett dataintrång skulle påverka deras kunder, framför allt för att konfidentiell information riskerar att spridas, men också i form av försenade leveranser.

Samarbete med IBM

Nu kan små och medelstora företag teckna databrottsförsäkring hos If. If har startat ett samarbete med IBM, som kommer att tillhandahålla 24-timmars support för den som misstänker att man utsatts för ett databrott. Om ett dataintrång bekräftas kan man få hjälp direkt av IBM för att undersöka hur man tagit sig in. Om data/IT-system förstörts hjälper IBM till med återställandet.

Medvetenheten om hotet från cyberattacker ökar hela tiden, och alla företag har ett behov att kunna hantera dessa hot, oavsett storleken på verksamheten och vilken bransch de arbetar inom. Vi är glada över att tillsammans med If kunna skapa nya möjligheter att förbereda sig och skaffa sig ett skydd mot de här nya utmaningarna, säger Thomas Dahlbeck, Senior Management Consultant - IBM Security Services

Ifs databrottsförsäkring ersätter intäktsförluster och återställandekostnader som uppstår på grund av tex virusangrepp eller hackers. Försäkringsbeloppet är 1 miljon.

Så här minskar du riskerna 

  • Ha uppdaterade och funktionsdugliga brandväggar och antivirusprogram.
  • Ta dagliga säkerhetskopior av data och information.
  • Förvara säkerhetskopiorna säkert så att de inte skadas vid samma tillfälle som originalen.
  • Lösenord och andra användaruppgifter förvaras och hanteras så att inte obehöriga personer kan komma åt dem.

Öka din kunskap om IT-säkerhet

och skydda företaget mot dataintrång