Kurs inom IT-säkerhet

Gör en kurs inom informationssäkerhet för att få smarta tips om hur du kan förbättra IT-säkerheten.

Digitaliseringen har kommit långt och många företag är utsatta när det kommer till olika typer av databrott och hacking. Genom denna kurs får du kunskap och tips om hur du förbättrar säkerheten.

Gör kursen

Varje år utsätts flera tusen små och stora företag för databrott

Många av oss har jobbet tillgängligt överallt, och därmed är det digitala värdet högt som vi varje dag förvaltar som en del av vårt jobb. Detta vet de kriminiella aktörerna om, och vill givietvis utnyttja.

Gör vår IT-säkerhetskurs

Som kund hos oss får du gratis tillgång till en kurs i informationssäkerhet. Kursen är utvecklad BDO Cybersecurity – ett av landets främsta företag inom informations- och IT-säkerhet.

Genom kursen lär du dig om informationssäkerhet, varför det är viktigt och hur du kan jobba smart för att hela tiden förbättra säkerheten.

Dela gärna länken till kursen med kollegor eller anställda.

Visste du att...

  • Så många som 8 av 10 svenska bolag uppger att de har varit utsatta för minst en informationssäkerhetsincident under det gångna året. Vart tredje bolag har till och med varit utsatta för fler än fem incidenter under det senaste året.  (Nordic Cyber Crime Survey 2020)
  • Europol har identifierat ransomware-viruset som det största hotet mot datasäkerhet i Europa
  • Ökad distansarbete leder till att fler arbetsuppgifter sker över öppna nätverk, där cyberbrottslingar utnyttjar kända sårbarheter (KPMG:s omvärldsbevakning och hotbildsanalys)
  • Enligt Europols senaste rapport om cybersäkerhet är nätfiske ett stort hot mot företag och är ofta utgångspunkten för ett antal andra former av brott.

Försäkring mot databrott

Om verksamheten utsätts för en attack ersätter försäkringen kostnader för och ger professionell hjälp av IT-experter med specialistkompetens.

Försäkringen hjälper dig med:

  • Experthjälp som hjälper till att utreda vad som har hänt, stoppa en eventuell attack och begränsa skadan.
  • Kostnaden för att rekonstruera data och återställa system.
  • Förlorade intäkter som attacken kan ha lett till. Dvs ett avbrott i verksamheten.
  • Ekonomiska förluster för dina kunder och partners om attacken har påverkat dem.

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer