Datadelning

Villkor för godkännande av datadelning mellan Uber och If Skadeförsäkring.

Genom att godkänna datadelning samtycker jag till att Uber delar information med If Skadeförsäkring hänförlig till min partner-förarprofil, såsom namn och kontaktinformation, fordonsinformation, reseinformation, samt köraktivitet, i syfte att verifiera mitt partnerförar-konto (för att verifiera att jag har ett aktivt partnerförar-konto hos Uber) och i syfte att genomföra försäkringsgivningsprocessen (för att assistera i korrekt behandling av min ansökan för och/eller förnyelse av försäkring samt för allmän aktuariell användning).

Jag är införstådd med att Uber inte är ansvarig för min relation till, eller beslut fattade av, If Skadeförsäkring. Jag är vidare införstådd med att If Skadeförsäkring är personuppgiftsansvarig för användning och delning av denna information, mer information om If Skadeförsäkrings hantering av personuppgifter finns här.