När du är tillbaka från en tjänsteresa

Vanliga frågor och svar.

*All information är baserad på de generella villkoren för tjänstereseförsäkringen. Tänk på att din arbetsgivare kan ha valt särskilda villkor för er försäkring.

Kontakta oss

Contact us

Information om din försäkring

+46 771-815 818
Kundservice