Skadeanmälan för

skogsbrand

Det har brunnit på flera platser runt om i landet och många är fortfarande upptagna med släcknings- och räddningsarbete. Vi finns tillgängliga om du har några frågor eller vill anmäla en skada.

De vanligaste frågorna just nu är:

Ersätter försäkringen efterbevakning eller brandvakt när räddningstjänsten lämnat området?

Ja, försäkringen ersätter skäliga kostnader för efterbevakning eller brandvakt.

Hur värderar ni min skada?

Skogen kommer att besiktigas av oberoende värderingsmän som anlitas av oss på If.

Anmäl skada

Vill du anmäla en skada gör du det enklast här på webben

Det går även bra att fylla i en blankett för skadeanmälan och skicka till:
If Skadeförsäkring, F200, 106 80 Stockholm

Personlig service

Vill du prata med oss, når du oss på telefon 0771–815 818