Skadeanmälan för

skogsbrand

Det har brunnit på flera platser runt om i landet och många är fortfarande upptagna med släcknings- och räddningsarbete. Vi finns tillgängliga om du har några frågor eller vill anmäla en skada.

De vanligaste frågorna just nu är:

Ersätter försäkringen efterbevakning eller brandvakt när räddningstjänsten lämnat området?

Ja, försäkringen ersätter skäliga kostnader för efterbevakning eller brandvakt.

Hur värderar ni min skada?

Skogen kommer att besiktigas av oberoende värderingsmän som anlitas av oss på If.