Skada vid tandvård

Garantiförsäkring som fylls i av tandläkaren.

Anmäl skada

Praktikertjänst försäkringsnummer:

SP299843

Praktikertjänst organisationsnummer:

556077-2419

Kostnader för att framställa krav och bistå i utredningar/undersökningar ersätts inte genom försäkringen, vilket är i enighet med de allmänna försäkringsvillkoren i branschen.

If's telefonnummer

060-633 55 94

If´s Mejl

tandvardsskador@if.se