Anmälan vid olycksfall

Fylli formuläret

Vilken försäkring gäller det?

Uppgifter om den drabbade

Ange uppgifterna på den som är drabbad och kontaktuppgifter till den person som vi bör kommunicera med i ärendet. 

Händelseförlopp

Ersättning för kostnader

Vad avser kostnaderna?
* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter.