Anmäl olycksfall

Vilken försäkring gäller det?

Om du vet vilket försäkringsnummer som är kopplat till försäkringen går det snabbare för oss att hantera ditt ärende.

För att hitta rätt försäkring behöver vi veta vilket företag som det gäller. Ange antingen försäkringsnummer som börjar med SP eller företagets organisationnummer.

Vilken kommun tillhör du samt vilken skola eller förskola gäller detta ärendet för.

Uppgifter om den drabbade

Ange uppgifterna på den som är drabbad och kontaktuppgifter till den person som vi bör kommunicera med i ärendet. 

Vi behöver veta vem det är som varit med om olyckan.

Vi behöver personnummer för att identifiera vem det är som varit med om olyckan.

Vi vill veta vem det är vi bör kommunicera med gällandet försäkringsärendet.

Händelseförlopp

Ersättning för kostnader

Ange hur högt belopp du begär ersättning för.

För att vi ska kunna betala ut ersättning behöver vi ditt bank och clearingnumret som vi kan betala ut ersättningen till.

Vad avser kostnaderna?

Om du har kopior på dina kvitton går det bra att bifoga dem här.

Om du har kopior på dina kvitton går det bra att bifoga dem här.

Om du har kopior på dina kvitton går det bra att bifoga dem här.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter.