Hjälp vid olycksfall

Vad avser olycksfall och hur kan jag få hjälp?
 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Olycksfall

Här kan du läsa om vad ett olycksfall kan innefatta och vilka kostnader som ersättas via din försäkring.

Vad avser olycksfall?

Med olycksfall, som avses i olycksfallsförsäkringen, menas en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Även smitta genom fästingbett ersätts som olycksfall. Som olycksfall räknas också skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Dessa typer av olycksfall anses ha uppkommit den dag de visade sig. 

Med olycksfall avses inte:

 • Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse eller förslitning
 • Skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterie, virus, insekt, parasit (med undantag för fästingbett) eller annat smittämne
 • Skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av ett olycksfall
 • Skada som godkänts av patientförsäkringen som behandlings- eller läkemedelsskada
 • Personligt tillstånd som inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar
 1. Företag
 2. Vid skada
 3. Olycksfall