Anmäl skada för gruppförsäkring

Är du ansluten till en gruppförsäkring och vill anmäla en skada gör du det via någon av blanketterna nedan som du sedan skickar in till oss.

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter.

Om du väljer att mejla blanketten till oss rekommenderar vi att du skickar ett krypterat mejl till vkepost@if.se genom att följa stegen i denna länk: Skicka ett krypterat mejl