Anmäl skada för gruppförsäkring

Är du ansluten till en gruppförsäkring och vill anmäla en skada ber vi dig ta kontakt med oss.

Kontakta If Gruppförsäkring

Telefon 
08-121 880 90

Mejl

Gällande skadeärenden: sjukolycksfall@if.se
Frågor om gruppförsäkring: gruppforsakring@if.se

Adress
If Skadeförsäkring
P100
106 80 Stockholm

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter.

Om du vill mejla oss om ditt skadeärende har du möjlighet att skicka ett krypterat mejl genom att följa stegen i denna länk: Skicka ett krypterat mejl