Hälsodeklaration

Vid ansökan om försäkring behöver du göra en hälsodeklaration. Vi vill få en uppfattning om din hälsa för att ha som grund för ett eventuellt avtal.

Fyll i dina uppgifter

Är du medförsäkrad? Gäller t.ex barn, sambo, anhörig

Hälsodeklaration

2. Har du några hinder som gör att du inte kan utföra ditt arbete fullt ut?
3. Har du, eller har du haft, någon sjukdom, skada, besvär eller någon form av missbruk? Gäller både fysiska och psykiska besvär samt syn-/hörselfel.
Är du symtomfri?
4. Använder du något receptbelagt läkemedel? (ej p-piller)
5. Har du någon inplanerad kontroll, behandling eller operation?
6. Har du några fysiska (kroppsliga) eller psykiska besvär som du inte sökt hjälp för ännu?
7. Har du någon annan information du vill delge oss?
* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter.