Cargo Online

Offertsystem för transportförsäkring

Cargo Online är ett offertsystem för transportförsäkring

Du kan var och när som helst använda det webb-baserade Cargo Online-systemet (f.d. Agent Online) för att offerera din kund en transportförsäkring. Skicka eller skriva ut försäkringscertifikatet och ge det direkt till kunden.