Sommarjobbare tar över rodret

När företagare får en välförtjänt semester

När du eller din personal har semester under sommaren kan företaget vara i behov av extra hjälp. Att tillfälligt anställa en sommarjobbare är den bästa lösningen för de flesta företagen. Då har du även möjlighet att förlänga anställningen med en redan upplärd person efter sommaren.

Undvik olyckor på arbetsplatsen

Genom en korrekt arbetsträning minskar olyckorna på arbetsplatsen. Här är några av våra tips som hjälper dig att öka säkerheten under sommaren. Du får även en del kunskap om vad du som företagare bör känna till när du anställer en sommarjobbare.

Viktigt med en ordentlig introduktion

En tillfällig sommarjobbare behöver vägledning. Det är viktigt att känna sig bekväm med arbetsplatsen och sina uppgifter. Ett bra sätt för upplärning är att utse någon på företaget som guidar personen på arbetsplatsen och kan svara på frågor.

I början är det viktigt att vara uppmärksam på att sommarjobbaren följer uppsatta regler och utför arbetsuppgifterna på rätt sätt. Utan en grundlig introduktion och vägledning ökar risken för allvarliga skador.

Gå igenom följande saker med sommarjobbaren:

  • Vilka arbetsuppgifter ska utföras och hur du använder de verktyg och redskap som behövs
  • Arbetsrisker – hur du undviker skador och använder säkerhetsutrustning, t.ex. Första Hjälpen-kit och skyddsglasögon
  • Hur du ska agera om det inträffar en olycka
  • Brandbekämpning och hur du agerar under brandlarm

Försäkring för sommarjobbare

Det är viktigt att sommarjobbaren täcks av företagets olycksfallsförsäkring. Som If-kund kan du göra ändringar och tillägg i företagsförsäkringen genom att kontakta kundservice. Självklart hjälper vi även dig som inte är kund till oss att se över företagets försäkring.

Vilken lön ska jag ge sommarjobbare?

Hur mycket en sommarjobbare vanligtvis får i lön beror på flera saker, t.ex. ålder, erfarenhet, kommunal eller privat anställning samt var i landet du arbetar. Även om det inte finns någon lagstiftad lägsta lön i Sverige så bör du alltid ge en rimlig lön för det arbete som ska utföras. Om ditt företag har tecknat kollektivavtal så kan fackförbundet hjälpa dig med lönesättningen. Tänk på att även sommarjobbare har rätt till semesterersättning och att du måste betala arbetsgivaravgifter (om företaget inte har rätt till s.k. Växa-stöd).

Att tänka på om du anställer en minderårig sommarjobbare

Det är bra om du går igenom lönen med sommarjobbaren och är tydlig med vad som gäller. För unga personer kan det vara den första lönen någonsin. Det finns även särskilda regler för barn och ungdomar under 18 år vad det gäller arbetsuppgifter och tider. En minderårig får t.ex. inte utföra farliga arbetsuppgifter eller jobba nattetid.