Ifs hälsobarometer 2023

Ifs Hälsobarometer 2023 är den andra i en serie årliga rapporter, i vilken vi samlar kunskap om människors hälsa, arbetsliv och ekonomiska trygghet. Det handlar om insikter från vår egen data, offentlig statistik och undersökningar som vi låtit göra bland allmänheten och Sveriges småföretagare.

Vi vill bidra till ett höja kunskapsnivån om svensk hälso- och sjukvård och försäkringsbolagens roll i såväl dagens som morgondagens samhälle. Bara genom ökad förståelse kan vi fatta informerade beslut. I rapporten tar vi tempen på den svenska hälsan. För oss är det viktigt att följa utvecklingen och förstå människors behov, det vägleder oss hur vi bäst kan vara vid våra kunders sida.

De viktigaste resultaten i vår undersökning:

  • Två av tre är mer oroliga för sin privatekonomi idag än för ett år sedan och en av tre är mer stressade
  • Nästan hälften känner oro för att bli sjuka och tvingas sjukskriva sig en längre tid
  • För en av tre är familjen den man vänder sig först till vid mental ohälsa, en av fem söker inte hjälp alls
  • Fyra av tio känner inte tillit till att få snabb hjälp i offentligvården vid behov
  • Sex av tio tror att privata försäkringar kommer att bli viktigare i framtiden

Det kommer att krävas både omedelbara och långsiktiga åtgärder i hälso- och sjukvårdssystemet för att bättre ta hand om folkhälsan. En övergripande slutsats är att hälsa och arbetsförmåga skulle gynnas av mer preventiva och tidiga insatser. Där kan det offentliga systemet lära, och kompletteras, av försäkringsbolag. Inom sjukvården dyker patienten ofta inte upp på radarn förrän sjukdomen eller skadan redan inträffat. Försäkringslogiken har gjort oss duktiga på att hjälpa våra kunder att undvika eller minska sina risker – och tryggar våra kunder i livets olika faser.

Läs hela rapporten

Ifs alla Ifs årliga hälsorapporter