Så kan du underlätta återgången till kontoret

Hur står det till med hälsan hos dina medarbetare? If har undersökt hur pandemin har påverkat svenskarna, och vad du som ledare kan göra för att underlätta återgången till kontoret.

Läs Eeva Renbergs expertråd till företag som jobbat hemma under pandemin.

Företag bör vara flexibla och se till individens behov

– Människor har ställt om sina liv för att göra det möjligt att jobba hemifrån. Ingen frågade om de ville. Det bara hände. Vi har undersökt vad pandemin har kostat individen. Lärdomen jag drar av studien är att företag bör vara flexibla och se till individens behov när de planerar för tiden efter pandemin, allt för att inte förvärra en redan pressad situation, säger Eeva Renberg, produktchef för If personförsäkringar för Företag i Norden.

Studien Eeva refererar till, ”Health during the Pandemic”, är en nordisk panelundersökning utförd av If med över 5 000 respondenter. Där uppger att deras hälsa påverkats negativt under pandemiåret.

– Jag hade väntat mig att många skulle må dåligt, men inte så många. Det är verkligen oroande.

Gör en flexibel plan för hur ni ska jobba

  • En medarbetarundersökning är ett bra sätt att kartlägga hur medarbetarna mår och hur behoven ser ut när det gäller fysisk och psykisk ohälsa.
  • Undvik drastiska förändringar och försök skapa en fungerande rytm av till exempel fysiska träffar och möten online.
  • Var tydlig med vad som gäller: När människor börjar arbeta delvis hemma, delvis på kontoret är det viktigt att alla vet vad som förväntas av dem. Annars blir situationen lätt en grogrund för stress.
  • Många har jobbat längre arbetsdagar under pandemin: se till att den långsiktiga förväntan på hur mycket medarbetare ska hinna på jobbet hamnar på en hållbar nivå.
Eeva Renberg, Produktchef personförsäkringar företag Norden

Så ser du individen

  • Pandemin har drabbat människor olika. Några har förlorat nära och kära. Andra har aldrig mått bättre. Prata med era medarbetare om hur just de mår och hur de utifrån det vill arbeta i framtiden.
  • Ett och ett halvt år är lång tid. Respektera att människor har varit tvungna att förändrat sina liv under pandemin.
  • Ta hänsyn till att de förändringar medarbetare gjort kan göra det svårt för dem att jobba som före pandemin.
  • Var uppmärksam på oro som medarbetare kan känna när de ska tillbaka till kontoret. Det kan både vara oro kopplad till pandemin i sig och en allmän oro kopplad till förändring och omorganisationer.

En ”återgång” blir snarare en förändring

När vi undersökte effekterna av pandemins konsekvenser har två utmaningar utkristalliserats sig: hur man som ledare kan ge snabb hjälp till de som behöver det, och hur man ser till att en återgång inte tvingar människor till ännu en oönskad förändring.

– Ett och ett halvt år är lång tid i en människas liv. Det som var normalt innan pandemin är inte normalt för oss längre.

Det kommer att bli en stor förändring när det är dags att gå tillbaka till kontoret igen. Och det finns tydliga signaler om att den förändringen inte kommer att bli friktionsfri.

Hybridkontoret

En lösning som Eeva tror kommer stort är hybridkontoret, där medarbetare är på kontoret vissa dagar och arbetar på distans andra.

– Hybridarbete erbjuder en mjuk övergång med en balans mellan det ”nya” och ”gamla” normala. Kanske blir det en tillfällig lösning. Kanske kommer det bli vanligt med permanenta hybrid-setups.

Så av allt det som behöver göras, vad ska göras först?

– Jag uppmuntrar företag att kartlägga behov och önskemål, och se över sina resurser. Kontakta försäkringsbolaget för att se vilken hjälp som finns att få i befintliga försäkringar. Är man orolig för hälsoproblem som kan uppstå bland medarbetarna är det klokt att prata med sitt försäkringsbolag så att man har rätt skydd för framtiden. Det är inte minst viktigt om man ska ställa om till hybridkontor, säger Eeva Renberg.

Ta hand om personerna som får ditt företag att rulla

Att ge sjukvårdsförsäkring till de anställda, inklusive dig själv, är en stor förmån och samtidigt en investering för att minska sjukskrivningar. Som en del i sjukvårdsförsäkringen ingår psykologhjälp, eftersom den mentala hälsan är minst lika viktig som den fysiska hälsan.

Pris på sjukvårdsförsäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer