Så kan du underlätta återgången till kontoret

Hur står det till med hälsan hos dina medarbetare? If har undersökt hur pandemin har påverkat svenskarna, och vad du som ledare kan göra för att underlätta återgången till kontoret.

Läs Eeva Renbergs expertråd till företag som jobbat hemma under pandemin.

Gör en flexibel plan för hur individen ska jobba

 • En medarbetarundersökning är ett bra sätt att kartlägga hur medarbetarna mår och hur behoven ser ut när det gäller fysisk och psykisk ohälsa.
 • Undvik drastiska förändringar och försök skapa en fungerande rytm av till exempel fysiska träffar och möten online.
 • Var tydlig med vad som gäller: När människor börjar arbeta delvis hemma, delvis på kontoret är det viktigt att alla vet vad som förväntas av dem. Annars blir situationen lätt en grogrund för stress.
 • Många har jobbat längre arbetsdagar under pandemin: se till att den långsiktiga förväntan på hur mycket medarbetare ska hinna på jobbet hamnar på en hållbar nivå.
 • Se över företagets försäkringar och kontakta försäkringsbolaget för att se vad företaget kan få hjälp med när det gäller fysisk och psykisk ohälsa.

Så ser du individen

 • Pandemin har drabbat människor olika. Några har förlorat nära och kära. Andra har aldrig mått bättre. Prata med era medarbetare om hur just de mår och hur de utifrån det vill arbeta i framtiden.
 • Ett och ett halvt år är lång tid. Respektera att människor har varit tvungna att förändrat sina liv under pandemin.
 • Ta hänsyn till att de förändringar medarbetare gjort kan göra det svårt för dem att jobba som före pandemin.
 • Var uppmärksam på oro som medarbetare kan känna när de ska tillbaka till kontoret. Det kan både vara oro kopplad till pandemin i sig och en allmän oro kopplad till förändring och omorganisationer.

Företag bör vara flexibla och se till individens behov

– Människor har ställt om sina liv för att göra det möjligt att jobba hemifrån. Ingen frågade om de ville. Det bara hände. Vi har undersökt vad pandemin har kostat individen. Lärdomen jag drar av studien är att företag bör vara flexibla och se till individens behov när de planerar för tiden efter pandemin, allt för att inte förvärra en redan pressad situation, säger Eeva Renberg, produktchef för If personförsäkringar för Företag i Norden.

Eeva Renberg, Produktchef personförsäkringar företag Norden

Studien Eeva refererar till, ”Health during the Pandemic”, är en nordisk panelundersökning utförd av If med över 5 000 respondenter. Där uppger att deras hälsa påverkats negativt under pandemiåret.

– Jag hade väntat mig att många skulle må dåligt, men inte så många. Det är verkligen oroande.

En ”återgång” blir snarare en förändring

När If undersökt effekterna av pandemins konsekvenser har två utmaningar utkristalliserats sig: hur man som ledare kan ge snabb hjälp till de som behöver det, och hur man ser till att en återgång inte tvingar människor till ännu en oönskad förändring.

– Ett och ett halvt år är lång tid i en människas liv. Det som var normalt innan pandemin är inte normalt för oss längre.

Det kommer att bli en stor förändring när det är dags att gå tillbaka till kontoret igen. Och det finns tydliga signaler om att den förändringen inte kommer att bli friktionsfri.

Psykologiska aspekter

Det blev öppet ramaskri och medarbetare hotade att säga upp sig när flera internationella storföretag i våras annonserade att alla skulle tillbaka till kontoret igen efter sommarsemestern.

– Det var intressant att se reaktionerna. Jag tror att det är viktigt att ta medarbetarna på allvar i den här frågan, säger Eeva Renberg och förklarar att det finns flera psykologiska aspekter att ta hänsyn till.

– Det finns de som upplever fördelar med distansarbete och som är frustrerade över att tvingas tillbaka till kontoret.

Men det finns också de som är oroliga.

– Vissa har familjemedlemmar i riskgrupperna. De har levt med exceptionell rädsla under lång tid. Nu ska de plötslig spräcka bubblan. Jag tror företag behöver utbilda sina ledare att bemöta den oron innan de ber medarbetare att återvända till kontoret.

Se över försäkringarna

En lösning som Eeva tror kommer stort är hybridkontoret, där medarbetare är på kontoret vissa dagar och arbetar på distans andra.

– Hybridarbete erbjuder en mjuk övergång med en balans mellan det ”nya” och ”gamla” normala. Kanske blir det en tillfällig lösning. Kanske kommer det bli vanligt med permanenta hybrid-setups.

Så av allt det som behöver göras, vad ska göras först?

– Jag uppmuntrar företag att kartlägg behov och önskemål, och se över sina resurser. Kontakta försäkringsbolaget för att se vilken hjälp som finns att få i befintliga försäkringar. Är man orolig för hälsoproblem som kan uppstå bland medarbetarna är det klokt att prata med sitt försäkringsbolag så att man har rätt skydd för framtiden. Det är inte minst viktigt om man ska ställa om till hybridkontor, säger Eeva Renberg.

Fakta: Om undersökningen

Ifs panelundersökning ”Health During the pandemic” genomfördes av Syno International och besvarades av cirka 5 000 respondenter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Ungefär hälften av dem arbetade hemma under coronapandemin.

Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort.

 • På frågan ”Har din hälsa påverkats av att arbeta hemma?” svarade 36 procent av svenskarna ”Ja, negativt”. Motsvarande siffra var 42 procent i Norge, 31 procent i Finland och 47 procent i Danmark.
 • 33 procent av svenskarna uppgav att de gått upp i vikt. I Norge svarade 38 procent att de gått upp i vikt, i Finland 31 procent och i Danmark 37 procent.
 • Samtidigt har 13 procent av svenskarna och danskarna, 11 procent av norrmännen, 17 procent av finländarna svarat att de är ”i bättre form än före pandemin”.
 • Hur bra koll har du som arbetsgivare?

  Testa dina kunskaper om hur du skapar en bra och trygg arbetsplats för dig och dina anställda.

  Gör vårt quiz här
 • Vad gäller på hemmakontoret?

  Hur påverkas arbetsgivarens ansvar när medarbetarna jobbar hemma? Vilka regler gäller egentligen?

  Beatrice reder ut begreppen
 • När gäller olycksfallsförsäkringen?

  Vad är det som gäller på hemmakontoret när det kommer till olycksfallsförsäkringen? Se filmen där vi reder ut det.

  Se filmen här