Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för företag är en försäkring som ger dig, dina anställda och besökare ett bra försäkringsskydd vid olycksfall.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Ersättning för kostnader

    Ersätter kostnader för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling och rehabilitering.

  • Snabb och enkel hjälp

    Vi hjälper dig snabbt med ersättning och hantering av ditt ärende.

  • Ingen självrisk

    Du betalar aldrig någon självrisk när det inträffat en skada.


Olycksfallsförsäkring för företag

Olycksfallsförsäkring för företag är en försäkring som ger dig, dina anställda och besökare ett bra försäkringsskydd vid olycksfall. Många företag saknar helt olycksfallsförsäkring för sig själv, de anställda och besökare.

Det går aldrig att förutse en olycka men om den skulle inträffa är det viktigt med ett försäkringsskydd. Personen som utsätts får då ersättning för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, rehabilitering samt ersättning vid bestående skador och invaliditet.​

Försäkringsskydd Skydd ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Lägg till extra skydd Extra skydd
Ingår
Ingår
Ingår

Olycksfall under hemarbete

Det sista året är vi många som har fått byta ut kontoret till köksbordet och ser våra familjemedlemmar mer än våra kollegor under arbetstid. Med vår olycksfallsförsäkring kan du som anställd vara trygg i att den även täcker när en olycka sker under arbetstid i hemmet.

Kanske bränner en anställd sig på kaffet eller snubblar i samband med ett gåendes möte? Väljer du att teckna en olycksfallsförsäkring som också gäller för de anställdas fritid skulle även exempelvis en stukning under träningspasset på lunchen täckas.

Försäkringsskydd vid olycksfall

Olycksfallsförsäkring är viktigt för alla, för det vore synd om någon blev skadad på jobbet utan att få någon ersättning. Vi erbjuder en flexibel försäkring för företag, föreningar och organisationer och ger ett bra försäkringsskydd vid ett eventuellt olycksfall.

Välj vem som ska omfattas

När du väljer att köpa försäkringen väljer du själv om du vill att försäkringen ska gälla för dina anställda, kunder, besökare eller deltagare på eventuella evenemang ditt företag anordnar. Det är också möjligt att anpassa försäkringen genom att välja om den ska gälla under arbetstid, fritid eller under en tidsbestämd period. Vår olycksfallsförsäkring gäller även när dina anställda jobbar hemifrån.

Krishantering som grundskydd

Du kan välja att endast köpa en försäkring för krishantering. Det innebär att om du är med om en traumatisk händelse får du tillgång till vår krisjour som hanteras av SOS International dygnet runt. Här kan du snabbt komma i kontakt med en legitimerad psykolog.