Samlingsavtal för fordon

Samlingsavtal för fordonsförsäkringar innebär smidig administration och gör det enkelt att hålla alla företagets fordon försäkrade, utan att ni behöver kontakta oss varje gång ni säljer eller köper ett fordon.

Vad är samlingsavtal för fordon?

Samlingsavtal innebär att du inte behöver tänka på försäkring för era registrerade fordon. Tack vare ett samlingsbevis i Vägtrafikregistret ser vi automatiskt till att de alltid är korrekt försäkrade, enligt den standard vi kommit överens om.

För detta avtal finns en möjlighet till en smidig lösning för fakturering då alla fordon faktureras tillsammans.

Du behöver bara höra av dig till oss om du har oregistrerade fordon, har utbytbara redskap/maskinerier till era fordon eller om ett fordon ska försäkras på annat sätt än den överenskomna standarden.

Vagnskadegaranti

Personbilar som inte är direktimporterade omfattas vanligtvis av en vagnskadegaranti till och med att de fyller tre år. Om vi har kommit överens om det lägger vi till vagnskadeförsäkring för personbilar från den dagen de fyller tre år. Kom ihåg att det bara är ni och garantigivaren som kan veta säkert vilka bilar som omfattas av vagnskadegaranti och när den i så fall slutar gälla.

Enstaka fordon kan försäkras på ett annat sätt än vi kommit överens om för era fordon generellt. Det kan till exempel gälla en personbil som inte har vagnskadegaranti och ni därför vill ha vagnförsäkring för från dag ett, ett fordon som är mycket dyrare än de andra ni har av samma slag, eller ett som används på ett annorlunda sätt. Kontakta i så fall oss så ser vi till att fordonet blir korrekt försäkrat.

Samlingsavtalet gäller bara för de organisationsnummer och filialnummer vi specificerat. Om ni vill ha samlingsavtal för ett nytt organisationsnummer, till exempel ett nytt dotterbolag, måste ni höra av er till oss. Kom ihåg att det kan ta ett par arbetsdagar från att vi anmäler ett samlingsbevis innan allt är på plats i Vägtrafikregistret.

Digitala dokument

Ni kommer inte att få några fysiska försäkringsbrev för era fordon, utan hittar enkelt dem och all annan information om era försäkringar på Mina sidor.