Våra karosserigrupper för lastbil och släp

Här hittar du rätt karosserigrupp för fordonet

Vi delar in lastbilar och släp i 18 karosserigrupper. Oftast får vi uppgifter från Vägtrafikregistret så att vi kan fastställa den automatiskt, men inte alltid.

Om vi inte har fått uppgiften på annat sätt anges det för försäkringen eller offerten att karosserigruppen är "okänd". Se då efter i listan nedan vilken grupp fordonet hör till och meddela oss. Är du det minsta tveksam om vilken karosserigrupp fordonet hör till liksom om det står fel för försäkringen eller offerten, så kontakta oss!

Om uppgifterna för försäkringen om karosserigrupp och annat inte stämmer med verkligheten kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket.

FLAK

01 Alla utföranden utom med fast tak, även med godslåda, dock inte lastbalja eller dumperflak som försäkras i grupp 9. 

SKÅP

02 Utan inredning eller temperaturreglering, även flak med fast tak.

03 Med inredning, utan temperaturreglering, även flak med fast tak.

04 Med temperaturreglering med eller utan aggregat för kyla eller värme. 

TANK

05 För farligt gods, t.ex. brandfarlig vätska, kemisk vätska, gas och asfalt.

06 För ofarligt gods, t.ex. mjölk, vatten, slam och pulver. Även slambil utan tank. 

VÄXLARE

07 Växlare i alla utföranden, t.ex. för rullflak, växelflak, utbytbara karosserier och container. 

SÄRSKILT FÖR TRANSPORT AV

08 Timmer (banke).

09 T.ex. betong samt bil med lastbalja eller dumperflak.

10 T.ex. fordon, djur, båtar men inte låglastare för tungt gods.

11 Tungt gods med låglastare t.ex. arbetsmaskiner, byggelement.

12 Avfall, med eller utan komprimering. 

ÖVRIGA

13 Plattform (skylift) eller stege.

14 Brandfordon oavsett utförande.

15 Bärgnings- och likfordon.

16 Anordning för påhängsvagn på dragbil samt vändskiva på släpchassi (dolly).

FÖRSÄKRINGSNR SOM INLEDS MED "SP"

17 Husvagn – släpvagn permanent inrättad som bostad. Även manskapsvagn, också om den förutom bostadsfunktioner har förrådsfunktion för t.ex. redskap och drivmedel.

18 Special – fordon som inte hör till karosserigrupp 1 - 17. T.ex. fordon med betongpump, generator, kompressor, flistugg, vedklyv, badtunna/bastu, krossverk, sorteringsverk samt fordon för gaturengöring och glastransport.  Även "övrigt karosseri" och "utan eller med ofärdigt karosseri, t,ex. ett chassi med enbart hytt".

FÖRSÄKRINGSNR SOM INLEDS MED "NM"

17 Special – fordon som inte hör till karosserigrupp 1 - 16. T.ex. fordon med betongpump, generator, kompressor, flistugg, vedklyv, badtunna/bastu, krossverk, sorteringsverk samt fordon för gaturengöring och glastransport.  Även "övrigt karosseri" och "utan eller med ofärdigt karosseri, t,ex. ett chassi med enbart hytt".