Försäkring över gränserna - FOS

Vi underlättar för dig som har verksamhet på olika marknader. Med vår lösning gäller dina svenska försäkringar i If även i andra länder inom EU/EES.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Snabbt och smidigt

    Du kan enkelt försäkra din verksamhet utomlands och du undviker krångel med försäkringsbolag i andra länder.

  • Trygga villkor

    Du får samma villkor som du har i Sverige och har full kontroll över ditt försäkringsskydd utomlands.

  • Enkel skadehantering

    Eventuella skador regleras från If i Sverige och du behöver bara ha kontakt med ett försäkringsbolag.

Vi gör det enkelt och tryggt att försäkra din verksamhet utomlands genom att erbjuda gränsöverskridande företagsförsäkring. Det innebär att svenska försäkringsvillkor även gäller i andra länder inom EU/EES, med vissa avvikelser i försäkringens omfattning*. Lösningen bygger på regelverket ”Freedom of Services” (FOS) och underlättar för företag som har en viss del av sin verksamhet utomlands, exempelvis ett säljkontor eller ett lager.

Fördelar med försäkring över gränserna

Du får samma villkor som du har i Sverige och har full kontroll över försäkringsskyddet även i andra länder. Eventuella skador regleras med moderbolaget från If i Sverige och vid behov i samråd med Ifs globala nätverk av internationella skadereglerare. Du har kontakt med ett försäkringsbolag för hela ditt behov och slipper ta hand om lokala skatter och avgifter.  

Så fungerar det

Om vi på If utfärdar en försäkring i Sverige, så gäller försäkringen även i andra länder inom EU/EES (EU-länder samt Norge, Island och Lichtenstein) med våra svenska försäkringsvillkor som grund. Dock ska skatter och andra lokala avgifter betalas enligt landets lagar och praxis. Dessa avgifter faktureras tillsammans med din försäkringskostnad hos oss och vi på If ser till att dessa betalas lokalt.

* Omfattningen av våra försäkringar i andra länder gäller med vissa avvikelser för ansvars- och tjänstereseförsäkring. Kontakta oss för fullständig information om ditt försäkringsskydd utomlands.