Besiktning av elanläggning

Görs i samarbete med Elektriska Nämnden.

En av de vanligaste brandorsakerna är bränder som startar i elektrisk utrustning. Dessa kan förebyggas genom besiktning av din elanläggning och skyddar då både din verksamhet och personalen på plats .

  • Krav på en besiktning

    För vissa företag är det en säkerhetsföreskrift som måste följas för att du ska få full ersättning vid en skada. Denna besiktning ska göras med treårsintervall, men för vissa företag som löper större risk kan det krävas att man gör en årlig besiktning.

  • Elektriska Nämnden

    Elektriska Nämnden, som arbetar på uppdrag av försäkringsbolagen och ingår i Brandskyddsföreningen har som uppdrag att administrera besiktningen. Du väljer en auktoriserad besiktningsman som kommer till företaget och genomför besiktningen.

  • Vad kostar besiktningen?

    Det är tyvärr svårt att ge ett pris då det beror på många faktorer. Kostnaden beror bland annat på anläggningens storlek och skick.

Varför bör jag göra en besiktning?

Främst för att säkra att ditt företag inte är utsatt för någon brandrisk vilket skyddar både hela verksamheten och personalen som arbetar där. Ca 40 % av brandskador i produktions-, lager- och allmänna byggnader är orsakade av elrelaterade fel. Det kan dessutom bli en stor kostnad vid ett produktionsstopp efter en brand.

Vad händer vid utebliven besiktning?

Om det är en säkerhetsföreskrift i försäkringen och besiktningen inte görs och eventuella anmärkningar efter besiktning inte åtgärdas kan ersättningen sättas ner med 100 % om en skada som har orsakssamband med ett elrelaterat fel inträffar.

Skydda både din personal och din verksamhet.

Så här gör du:

Elektriska Nämnden meddelar när det är dags för besiktning. Du får tillgång till deras hemsida där du ska logga in och bekräfta besiktningen samt välja en besiktningsman. I vissa fall får både fastigheten och företaget som bedriver verksamhet i fastigheten en uppmaning om att göra en besiktning. Då finns möjlighet att eventuellt göra sambesiktning.

Elektriska Nämnden/Brandskyddsföreningen