Förskring för Tandläkare

Få offert på försäkring för tandläkare.

Offert på försäkring

Försäkring för privatpraktiserande tandläkare. En anpassad försäkring med skydd för tandläkarpraktiken, ägare och personal.

 • Praktikförsäkring

  ​När du har egen praktik och behöver en heltäckande försäkring.

 • Arrendeförsäkring

  ​När du arrenderar eller hyr in dig på en praktik.

 • Ansvarsförsäkring

  När du inte behöver försäkra maskiner och övrig utrusning.


Tandläkarförsäkringen innehåller försäkringsskydd för praktik, ägare och personal. Viktiga moment som egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring ingår. Försäkringen finns med tre olika omfattningar beroende på just din verksamhet.

Försäkringsskydd för tandläkare

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om en brand skulle inträffa?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel en brand, vattenläcka, inbrott eller annan olycka är dina maskiner, material och varor till försäljning försäkrade.

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada inträffar är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå om en skada inträffar.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav och tvister.

Skadeståndskrav
T.ex. om du blir stämd av kunden.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Vi uppfyller branschkraven
Som tandläkare har du ett patientansvar som vi givetvis anpassar försäkringen efter.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

3 omfattningar att välja mellan

 • ​Praktikförsäkringen är en heltäckande försäkring och är avsedd för privata tandläkare med egen praktik, där allt ingår.
 • Arrendeförsäkringen vänder sig till den som arrenderar eller hyr in sig på en praktik och har ett begränsat behov av att försäkra maskiner och övrig utrustning.
 • Ansvarsförsäkring är avsedd för tandläkare som helt saknar behov av att försäkra maskiner och övrig utrustning.​