Tandläkare

Få offert på prisvärd försäkring för privatpraktiserande tandläkare.

Försäkring för privatpraktiserande tandläkare. En anpassad försäkring med skydd för tandläkarpraktiken, ägare och personal.

Tandläkarförsäkringen innehåller försäkringsskydd för praktik, ägare och personal. Viktiga moment som egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring ingår. Försäkringen finns med tre olika omfattningar beroende på just din verksamhet.


 • Praktikförsäkring

  ​När du har egen praktik och behöver en heltäckande försäkring.

 • Arrendeförsäkring

  ​När du arrenderar eller hyr in dig på en praktik.

 • Ansvarsförsäkring

  När du inte behöver försäkra maskiner och övrig utrusning.

TRE OMFATTNINGAR ATT VÄLJA MELLAN

 • ​Praktikförsäkringen är en heltäckande försäkring och är avsedd för privata tandläkare med egen praktik, där allt ingår.
 • Arrendeförsäkringen vänder sig till den som arrenderar eller hyr in sig på en praktik och har ett begränsat behov av att försäkra maskiner och övrig utrustning.
 • Ansvarsförsäkring är avsedd för tandläkare som helt saknar behov av att försäkra maskiner och övrig utrustning.​

Försäkringens innehåll

Öppna broschyr (pdf) 

Egendomsförsäkring

Försäkringen omfattar all lös egendom som finns på praktiken. Den skyddar mot skador som kan uppstå vid bl.a. brand, inbrott, vattenläckor, rån och skadegörelse. Försäkringen skyddar även egendom som förvaras i de anställdas bostäder.

Avbrottsförsäkring​

Försäkringen ersätter utebliven vinst och fasta kostnader i händelse av en ersättningsbar egendomsskada t.ex. brand- eller vattenskada. Ersättningstid högst 12 månader.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av en person eller sakskada. Vid skadestånd åtar vi oss att:

 • utreda om företaget är skadeståndsskyldigt
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra företagets talan
 • vid rättegångbetala eventuellt skadestånd.

Patientansvarsförsäkring

Försäkringen täcker bl.a. behandlingsskada, teknikskada, diagnosskada och infektionsskada. Den skadelidande får ersättning för förlust av inkomst och extrakostnader som har samband med skadan. Ersättning lämnas också för ideell skada, sveda och verk, lyte och men.​​​​

Garantiförsäkring

Försäkringen täcker tandläkarens garantiåtagande vid protetik under två alternativt fem år.

​Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen används för att bekosta juridisk hjälp om företaget hamnar i tvist. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens kostnader omfattas även dessa av försäkringen.KrisskyddFörsäkringen ersätter kostnader för krisbehandling när anställd drabbas av en akut psykisk kris p.g.a. en allvarlig traumatisk händelse.

Kundolycksfall

En olycksfallsförsäkring som skyddar dina kunder om de skadas på praktiken.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen omfattar alla anställda vid resor i tjänsten, såväl långa som korta och ger ett skydd för bl.a. vård, läkemedel, resekostnader, hemtransport, bagage etc. Vid utlandsresor har ni tillgång till If Assistance dygnet runt. Försäkringen är kompletterad med avbeställningsskydd vid sjukdom och olycksfall.

Databrottsförsäkring

Försäkringen ger dig tillgång till experthjälp som utreder vad som hänt samt återställer system och information som förstörts. Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med verksamheten vid avbrott och ersätter de kostnader som uppkommit. Kostnader som uppstår för bevakning av att inte dina kunders identitet eller kreditkortsuppgifter stjäls ersätter vi också.

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Kontakta oss om du har frågor om försäkringen.

Michael Gerdsdorff

Telefon: 060-633 54 40
Mejl: michael.gerdsdorff@if.se

Helena Fröberg

Telefon: 060-633 51 36
Mejl: helena.froberg@if.se

Emil Lundqvist

Telefon: 060-633 55 11
Mejl: emil.lundqvist@if.se

Pris på försäkring

Fyll i några uppgifter om din tandläkarpraktik så kontaktar vi dig och ger prisförslag.