Revisionsbyrå

Få offert på företagsförsäkring för revisionsbyrå.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Försäkring för företag som arbetar med revision och ekonomisk rapportering. I försäkringen ingår t.ex. professionsansvar och förmögenhetsbrottsförsäkring.


Den anpassade försäkringen för revisorföretag och företag som arbetar med ekonomisk redovisning innehåller viktiga delar som t.ex. professionsansvarsförsäkring, skydd mot skadeståndskrav, även vid s.k. ren förmögenhetsskada, förmögenhetsbrottsförsäkring och skydd vid dataintrång.

Försäkringsskydd för revisonsbyrå

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om din dator skadas och det du arbetar med går förlorat?

Försäkra din saker
Skydda dina saker såsom datorer, telefoner och lagrad datainformation. Om en skada inträffar, till exempel om din dator stjäls, hjälper vi dig att komma igång igen. Dessutom erbjuder vi en tilläggsförsäkring för din portabla utrustning, så att den är skyddad var du än är.

Vad händer med verksamheten när du drabbats av en skada?
Om din verksamhet påverkas av att datorn blir stulen eller lokalen brinner ned är sannolikheten stor att du drabbas av en ekonomisk förlust. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska denna. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå om en skada inträffar, exempelvis för att hyra en ersättningslokal eller för annonsering.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav för misstag, t.ex. vid felaktig rådgivning.

Skadeståndskrav
T.ex. om en kund stämmer dig pga felaktig hantering av ekonomin.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Viktiga försäkringar för revisionsföretag

​I försäkringen ingår viktiga delar som t.ex. professionsansvarsförsäkring, skydd vid skadeståndskrav, även för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, beräkningar och anvisningar. Skydd vid förmögenhetsbrott ingår också och gäller om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen skyddar också om företaget drabbas av dataintrång. Jobbar du som konsult kan du läsa mer om våra anpassade försäkringar för dig som Redovisningskonsult.

Kom ihåg att säkerhetskopiera din data

Viktigt för dig som driver en revisionsbyrå är att dagligen genomföra backup av lagrad datainformation och förvara denna separat från originalet. Om ni har programvaror och installerade program ska originalexemplar av dessa förvaras i skild byggnad. Har ni istället licensbevis eller licensetikettnummer på en programvara är det tillräckligt att originalexemplaret och licensbeviset eller licensetikettnumret förvaras i åtskilda byggnader.