Revisionsbyrå

Försäkring för företag som arbetar med revision och ekonomisk rapportering. I försäkringen ingår t.ex. professionsansvar och förmögenhetsbrottsförsäkring.

Få offert på företagsförsäkring för revisionsbyrå.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Den anpassade försäkringen för revisorföretag och företag som arbetar med ekonomisk redovisning innehåller viktiga delar som t.ex. professionsansvarsförsäkring, skydd mot skadeståndskrav, även vid så kallad ren förmögenhetsskada, förmögenhetsbrottsförsäkring och skydd vid dataintrång.

Försäkringsskydd för revisonsbyrå

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Viktiga försäkringar för revisionsföretag

​I försäkringen ingår viktiga delar som t.ex. professionsansvarsförsäkring, skydd vid skadeståndskrav, även för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, beräkningar och anvisningar. Skydd vid förmögenhetsbrott ingår också och gäller om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen skyddar också om företaget drabbas av dataintrång. Jobbar du som konsult kan du läsa mer om våra anpassade försäkringar för dig som Redovisningskonsult.

Kom ihåg att säkerhetskopiera din data

Viktigt för dig som driver en revisionsbyrå är att dagligen genomföra backup av lagrad datainformation och förvara denna separat från originalet. Om ni har programvaror och installerade program ska originalexemplar av dessa förvaras i skild byggnad. Har ni istället licensbevis eller licensetikettnummer på en programvara är det tillräckligt att originalexemplaret och licensbeviset eller licensetikettnumret förvaras i åtskilda byggnader.