Försäkring för livsmedelsproducenter

Få offert på anpassad försäkring för bageri och företag som tillverkar livsmedel.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Företagsförsäkring för livsmedelsproducenter, t.ex. bageri, mejeri eller tillverkare av ost och charkuteriprodukter.​​​​​

  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

  • Enkelt att vara kund

    Ta hjälp av oss på kundservice eller logga in och sköta dina ärenden själv.


Försäkring för bageri och livsmedelproducenter

​Företagsförsäkring speciellt anpassad för företag som tillverkar olika typer av livsmedel. Förutom bröd, bakverk och produkter tillverkade av mjölk som t.ex. ost, är försäkringen också anpassad för tillverkare av olika slags charkuteriprodukter som exempelvis korv.

Försäkringsskydd för livsmedelsproducenter

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker och varor

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om en brand inträffar?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel en brand, vattenläcka, inbrott eller annan olycka är både din maskinella utrustning, livsmedel och råvaror försäkrade.

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada sker är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust.

Transportskador
Skydda dina varor eller annat material som transporteras eller förvaras i fordon. Skyddet gäller även temperaturreglerad transport och uppehåll.

Din verksamhets ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav t.ex. om någon blivit sjuk av din produkt.

Skadeståndskrav
T.ex. om din produkt orsakar en skada och någon stämmer företaget.

Rättslig tvist 
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Återkallelse av produkter
Ersätter om dina produkter av olika anledningar inte får säljas och måste kallas tillbaka.

Dig och dina anställda

Vad vore ditt företag utan dig och dina anställda?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil och andra fordonstyper

Vilket omfattning behövs för dina fordon?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Extra skydd för ditt företag

Försäkringen kan byggas på med fler försäkringar för ett ännu bättre skydd, som t.ex. försäkring vid temperaturändring som betalar skada på kylda och frysta varor på vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott. Återkallelseförsäkring skyddar om en såld produkt visar sig vara farlig och företaget måste informera om bristerna och återkalla varorna.

Försäkra företagets fordon

Vi försäkrar alla typer av fordon och motorredskap