Internet attackerar

I dag är dataintrång ett av de allvarligaste brott ett företag kan råka ut för. Medan storföretagen har resurser till IT-säkerhet och står väl rustade har många av de mindre företagen inte samma möjligheter att skydda sig.

– Även med ganska små medel går det att få ett bra skydd, säger Adrine Avanesiyan, ansvarig för databrottsförsäkringen på If.

Datarelaterade brott är en brottstyp som ökar kraftigt i landet. Det är inte bara de stora företagen som drabbas, utan småföretagare är också väldigt utsatta. Var femte företag i Ifs småföretagarundersökning har utsatts för dataintrång. Att bli utsatt för den typen av brott kan få betydande inverkan på verksamheten. Förutom ekonomisk skada och avbrott i det dagliga arbetet kan också kunder drabbas, till exempel på grund av försenade leveranser. Det finns också en risk att de som genomför intrånget kommer åt konfidentiell information och sprider den vidare.

Precis som med nästan all brottsstatistik är det troligt att mörkertalet även när det kommer till dataintrång är stort.

– Själva grundprincipen när man utför brott är att man inte vill bli upptäckt, och när det kommer till just dataintrång lyckas många brottslingar med det, säger Adrine Avanesiyan.

Brottsligheten sker helt enkelt ofta i det dolda, och de som drabbas märker inte att de blivit utsatta. Att det handlar om en förfinad teknisk brottslighet gör att kunskapsglappet mellan förövare och offer blir stort. Något som också blir tydligt i Ifs undersökning, där mer än hälften anser att de har för lite kunskap för att skydda företaget.

– Vårt bästa råd är därför att be om hjälp och läsa på för att skaffa sig kunskap. Använd den kunskapen för att skydda dig så långt det bara går, säger Adrine Avanesiya.

Adrine Avanesiya
Ansvarig för databrottsförsäkringen på If.

Småföretagens datasäkerhet i siffror

  • Var femte företagare i Ifs småföretagarundersökning har utsatts för dataintrång.
  • Noll procent tar hjälp av försäkringsbolaget för att lösa datasäkerheten med support och information.
  • 74 procent av småföretagarna har affärskänslig information i datorerna.
  • 53 procent svarar att de inte vet, eller har inte tillräcklig kunskap, för att skydda företaget mot dataintrång.
  • 31 procent av småföretagarna vet inte om de utsatts för försök till dataintrång. 

Försäkra dig mot dataintrång

Ditt företag får både ersättning och experthjälp direkt