Datasäkerhet och säkerhetskopiering för företag


Säkerhetskopiera företagets digitala filer och förhindra stöld av datorer så att inte värdefull information försvinner utan att kunna återskapas.

  • Säkerhetskopiera filer varje dag
  • Skydda dina program och licenser
  • Förhindra stöld av dina datorer

Skapa bra rutiner för säkerhetskopiering

Gör en säkerhetskopia varje dag och förhindra att viktig information raderas. Då säkerställer du att företaget inte förlorar värdefull information om en pc eller datasystem skulle krascha. Säkerhetskopian ska förvaras på sådant sätt att original och kopia inte kan skadas samtidigt. Original och säkerhetskopia ska förvaras i skilda byggnader.

Finns säkerhetskopia ersätter försäkringen skäliga kostnader för att återställa datainformationen.

Var rädd om dina originalprogram och licenser

Originalexemplar eller licensbevis till programvara ska förvaras på sådant sätt att de inte kan skadas samtidigt som de installerade programmen.

  • Originalexemplar av programvara är en värdehandling och ska hanteras som en sådan. De installerade programmen och originalexemplaren ska förvaras åtskilda i olika byggnader så att de inte kan skadas vid samma tillfälle.
  • Har du licensbevis till en programvara kan istället beviset och original av programvaran förvaras åtskilda.

Förrutom själva kostnaden för inköp av ny programvara tillkommer installationskostnader. Dessa kan bli mycket höga för vissa verksamheter, till exempel arkitektkontor med Cad-Cam-program.

Om säkerhetsföreskriften inte följts får du normalt inte någon ersättning för inköp av nya program och licenser.

Datorn är en av företagets mest stöldbegärliga föremål

Tänk på att alla datorer är bärbara - även stationära! Genom att följa råden nedan kan du minska stöldrisken genom att datorerna:

  • förvaras i en lokal vars öppningsbara fönster är låsta
  • skyddas med ett inbrottslarm anslutet till larmcentral, eller
  • lås fast med ett godkänt datorlås, eller förvara den i låst kassaskåp, säkerhetsskåp eller dokumentskåp.

Skadeexempel

Ett företag glömde göra en daglig säkerhetskopia
En reklamkonsult råkade ut för ett datorhaveri som innebar att tre månaders arbete gick förlorat. Informationen fanns lagrad på datorns hårddisk och säkerhetskopiering hade endast gjorts sporadiskt.

Skadekostnad
Eftersom säkerhetsföreskriften om daglig säkerhetskopiering inte uppfyllts kunde ersättning för förlorad information inte lämnas. Om säkerhetsföreskrifterna följts hade den förlorade informationen begränsats till en dags arbete. ​

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer